Postępowania przetargowe

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnie prowadzonych postępowań przetargowych.

25 lipca 2017

ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na dostawę przyrządu do badania gęstości do wykorzystania na stanowisku badawczym do badania parametrów profili w tworzonym centrum B+R (nr postępowania 04/SB6/17)

 

25 lipca 2017

ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ogłasza ponownie konkurs ofert na dostawę Aparatu Vicata do wykorzystania na stanowisku badawczym do badania parametrów profili w tworzonym centrum B+R (nr postępowania 02.2/SB6/17)

 

14 lipca 2017

ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ogłasza ponownie konkurs ofert na dostawę pieca do badania ilości popiołów do wykorzystania na stanowisku badawczym do badania parametrów profili w tworzonym centrum B+R (nr postępowania 03.2/SB6/17)

 

30 czerwca 2017

Zamawiający, spółka ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie pkt. 34 Zapytania ofertowego nr 03/SB6/17 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawa pieca do badania ilości popiołów”. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumencie pdf.

 

30 czerwca 2017

Zamawiający, spółka ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie pkt. 34 Zapytania ofertowego nr 02/SB6/17 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawa aparatu Vicata”. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumencie pdf.

 

30 maja 2017

Informujemy, że ogłoszony w dniu 19 maja 2017 konkurs ofert na dostawę pieca do badania ilości popiołów do wykorzystania na stanowisku badawczym do badania parametrów profili w tworzonym centrum B+R. (nr postępowania 03/SB6/17) został rozstrzygnięty. W wyniku konkursu ofert została wybrana firma Selwa Sp. z o.o.

 

19 maja 2017

 ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na dostawę pieca do badania ilości popiołów do wykorzystania na stanowisku badawczym do badania parametrów profili w tworzonym centrum B+R. (nr postępowania 03/SB6/17)

 

9 maja 2017

Informujemy, że ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2017 konkurs ofert na dostawę okleiniarki profili okiennych z PVC o długości od 9m do 11,2m, w zestawie z topielnikiem, zapewniającej automatyczne dozowanie podkładu, automatyczną zmianę folii i pozycjonowanie folii (nr postępowania 01/SB5/17) został rozstrzygnięty. W wyniku konkursu ofert została wybrana firma WPR. Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za udział.

 

28 kwietnia 2017

ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na dostawę aparatu Vicata do wykorzystania na stanowisku badawczym do badania parametrów profili w tworzonym centrum B+R. (nr postępowania 02/SB6/17)

 

19 kwietnia 2017

ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na dostawę okleiniarki profili okiennych z PVC o długości od 9m do 11,2m, w zestawie z topielnikiem, zapewniającej automatyczne dozowanie podkładu, automatyczną zmianę folii i pozycjonowanie folii (nr postępowania 01/SB5/17)