Powerdur inside - technologia w pełni oparta na tworzywach sztucznych

Innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem wzmocnień kompozytowych z domieszką włókien szklanych Ultradur® High Speed nosi nazwę „powerdur inside”.

Zapoczątkowane wraz z wdrożeniami technologii wklejania szyb działania zmierzające do wyeliminowania „słabego ogniwa”, jakimi są z punktu widzenia termoizolacyjności profili stosowane w nich wzmocnienia stalowe, skutkowało próbami ich całkowitego wyeliminowania z kształtowników. Technologia powerdur inside jest przykładem takiego rozwiązania, w którym z powodzeniem udało się zastąpić wzmocnienia stalowe w profilach.

Powerdur inside - eliminujemy "słabe ogniwo"

Metalowe usztywnienie w profilach ram okiennych tworzy wskutek wysokiej przewodności cieplnej mostek termiczny. Wzmocniony włóknem szklanym termoplast zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC i zapewnia zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.
 
Isotherme_id8000                                          energeto8000

Rys.1 Okno ze wzmocnieniami stalowymi                         Rys.2 Okno bez wzmocnień stalowych

 
Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwoliło na likwidację mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła ram do Uf = 0,94 W/m2K. Warto podkreślić, iż bardzo wyśrubowane parametry wynoszące Uf = 1,0 W/m2K  udało się uzyskać już przy standardowej głębokości zabudowy profili wynoszącej 70 mm, co jest wynikiem o 40% lepszym niż w standardowych profilach o głębokości 70 mm ze wzmocnieniami stalowymi.  Widać więc, że prowadzone prace badawcze pozwoliły na znaczne ograniczenie współczynników izolacyjności termicznej bez zwiększania głębokości kształtowników.
 
Brak wzmocnień stalowych nie wpływa również negatywnie na możliwość konstruowania okien o podwyższonej odporności na włamanie. Technologia wklejania szyby bonding inside® ułatwia spełnienie wymagań dla okien w klasie antywłamaniowości RC2. Biegnące po całym obwodzie okna wzmocnienia z włókien szklanych zapewniają jednocześnie osadzenie wszystkich wkrętów od zawiasów w tym wzmocnieniu, podczas gdy w oknach konwencjonalnych część wkrętów mocujących zawias osadzona jest tylko w tworzywie PVC ze względu na odsunięcie wzmocnień stalowych od narożników okna. Kombinacje profili z „powerdur inside” zostały sprawdzone z powodzeniem wspólnie z wiodącymi producentami okuć.
 

Dzięki zastosowaniu technologii „powerdur inside” została całkowicie usunięta jedna z poważnych barier na drodze dalszego postępu w dziedzinie tworzenia energooszczędnych konstrukcji okiennwzmocnienia_powerdurych, a jednocześnie symbolicznie „zakończyła się” epoka "klasycznych" okien z PVC, w których za statykę konstrukcji odpowiadały wzmocnienia stalowe.

 

 

Znajdź producenta okien