Aluplast najbardziej znaną marką profili okiennych z PVC

Aluplast najbardziej znaną marką profili okiennych z PVC w Polsce według przeprowadzonych we wrześniu tego roku badań przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 

We wrześniu 2016  roku firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadziła badanie znajomości marek profili okiennych z PVC. Badanie realizowane było techniką CATI na reprezentatywnej próbie N=1000 dorosłych Polaków. Jako podkreślają przedstawiciele ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku , badanie jest przeprowadzane na dużej próbie, dzięki czemu jego wyniki są wiarygodne i gwarantują jakość.

W przeprowadzonym badaniu blisko 40% ankietowanych wskazało, że najbardziej znaną marką profili PVC jest aluplast®, to wynik, który znacząco przewyższa pozostałe wskazania. Warto również zwrócić uwagę, że prawie 36% nie wskazało żadnej marki, co może potwierdzać tylko fakt, że budowanie świadomości marki tego typu produktów jest dosyć trudne i często konsumenci nie identyfikują zarówno marek okien, jak też poszczególnych komponentów.

Znajmomomarek

Źródło: badanie omniASM 2016, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Dzięki przeprowadzonemu badaniu mamy również możliwość przeprowadzenia wielowymiarowej analizy znajomości marek profili okiennych w zależności od różnych kryteriów jak płeć, wielkość miejscowości zamieszkania czy też wykonywanego zawodu. Analizując znajomość marek profili w poszczególnych województwach zauważyć można, że najwyższą znajomość marki aluplast  deklarują mieszkańcy województw wielkopolskiego ( aż 51%), śląskiego (50,4%) i  świętokrzyskiego  (45,4%).  Dla pozostałych województw marka aluplast również osiągnęła wysokie wyniki: lubuskie (45%), podkarpackie (44%), małopolskie (43%), lubelskie (41%) i kujawsko-pomorskie (40%).  Odwrotnie niż to miało miejsce rok temu, większą znajomością marki aluplast wykazali się mężczyźni (45%) niż kobiety ( 35%). 

Tegoroczne badanie znajomości marek profili okiennych z PVC jest już drugą edycją. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2015 r. , a z jego wynikami można zapoznać się na stronie: http://www.aluplast.com.pl/asm-centrum-badan-i-analiz-rynku-zbadal-znajomosc-marek-profili-okiennych-z-pvc