aluplast wśród najbardziej rozpoznawalnych marek profili PVC w badaniu miesięcznika „Budujemy Dom"

Na początku roku 2016 miesięcznik „Budujemy Dom” przeprowadził kolejne już, cykliczne badanie wśród członków  Klubu Budujących Dom mające na celu zbadanie znajomości i preferencji zakupowych różnych marek profili okiennych z PVC. 

W badaniu wzięło udział 1093 uczestników, którzy wskazali najbardziej znane im marki, jak również wskazali firmy, których produkty kupili lub zamierzają kupić.

W kategorii „PROFILE OKIENNE” po raz kolejny w czołówce najbardziej rozpoznawalnych marek  wskazano markę aluplast, która uzyskała znakomity wynik: 66,2% wskazań. 

Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: Czy znasz tę markę / producenta?

Obraz1-4
Jednocześnie blisko co piąty ankietowany zadeklarował, że zastosował lub zastosuje okna na bazie systemów profili aluplast w swoim domu, co świadczy o dużym zaufaniu do marki.

Rozkład procentowy liczby osób zainteresowanych zastosowaniem produktów poszczególnych firm w budowie własnego domu.

tableka2