Aluplast wyróżniony Orłem Polskiej Stolarki podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej w Toruniu

Podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej już po raz piąty w historii przyznano Orły Polskiej Stolarki. Podczas wieczornej Gali Kongresu Orła Polskiej Stolarki przyznanego przez Zarząd Związku POiD” odebrała firma Aluplast Sp. z o.o.

To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjność, wsparcie technologiczne i edukacyjne dla producentów stolarki PVC w zakresie trendów rozwojowych branży stolarki budowlanej i poprawnego montażu oraz za aktywne wsparcie działań realizowanych przez Związek POiD. Jak podkreślał, odbierający wyróżnienie w imieniu firmy, Marcin Szewczuk jest to bardzo jest to bardzo miłe docenienie naszych wieloletnich działań, ale również mocny doping i zobowiązanie, by teraz jako Orzeł Polskiej Stolarki nie obniżać lotów i wciąż aktywnie angażować się na rzecz promocji najwyższych standardów w branży.

Aveex_for_POiD_VIII_Kongres_Stolarki_Polskiej_nagrody

O energooszczędności – czy dalsze obniżanie współczynnika przenikalności cieplnej jest zasadne?

Dwa kongresowe dni obfitowały w interesujące dyskusje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed producentami i dostawcami stolarki budowlanej. Pierwszy z paneli dyskusyjnych „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej” poświęcony był odniesieniu się do zapisanego w Warunkach Technicznych stopniowego zaostrzania wymogów w zakresie izolacyjności termicznej stolarki. Przypomnieć należy, że od stycznia tego roku obowiązują już ostrzejsze wymagania w tym zakresie, natomiast od początku 2021 r. (a w przypadku budynków użyteczności publicznej od roku 2019) miałoby nastąpić dalsze zaostrzenie wymogów. W ramach dyskusji panelowej zaprezentowane zostały różne stanowiska oraz analiza wymagań w innych krajach UE.

Aveex_for_POiD_VIII_Kongres_Stolarki_Polskiej_perspektywa_2021_1 
Moderatorem dyskusji był Marek Wielgo, Redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl, zaś w roli panelistów wystąpili: dr Ludomir Duda, V-ce Przewodniczący 8 Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, Piotr Gadomski, Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Sławomir Tomasz Kwiatkowski, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Dipl. Ing. Günter Schlagowski, twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast Sp. z o.o. i Jerzy Żurawski, współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii  i Środowiska.

Myślę, że już przed dyskusją można było z dużym prawdopodobieństwem przypuścić jakie będą wyniki głosowania w tym zakresie - komentuje Marcin Szewczuk z firmy Aluplast i jeden z panelistów. Jak pokazała jednak debata, obfitująca w bardzo różne punkty widzenia, zagadnienie wcale nie jest takie oczywiste. Z jednej strony w centrum zainteresowania Związku powinno być forsowanie działań, które zwiększą jeszcze konkurencyjność polskich firm, a z drugiej strony należałoby promować coraz wyższe standardy i wspierać działania nakierowane na stosowanie coraz bardziej zaawansowanych produktów. W związku z tym myślę, że postulując jakiekolwiek zmiany należy zwrócić uwagę, czy wymagany poziom określonych właściwości nie będzie zbyt wysoko ustalał minimów, które z jednej strony mogą na daną chwilę nie być rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, a z drugiej strony mogłyby być może ograniczyć nieco popyt na nasze produkty. Równolegle bardzo wskazanym byłoby lobbowanie o wprowadzenie mechanizmów dofinansowań dla osób, które decydują się na wybór produktów o lepszych właściwościach. Nie bez znaczenia pozostaje również odniesienie tego do wymagań w innych krajach UE, tak by poprzez ostre wymagania krajowe nie utrudniać firmom osiągnięcia efektu skali działań w sytuacji sprzedaży na różnych rynkach europejskich. 

Branża za pozostawieniem parametrów na obecnym poziomie

Po żywej dyskusji rozpoczęło się głosowanie producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki.
Za dalszym obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów do roku 2021 opowiedziało się 37% przedsiębiorstw, zaś za pozostawieniem ich na obecnym poziomie zagłosowało 63% firm.
Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Przeciwnego zdania było 25,4% przedsiębiorstw, które zagłosowały za tym, że wspomniane współczynniki powinny być deklarowane dla każdego sprzedawanego wymiaru.
Spośród firm, które są za obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, 56,9% przedsiębiorstw uważa, że współczynniki powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego.
Wyniki ankiety i głosowania, jako oficjalne stanowisko polskiej branży stolarki budowlanej, zostaną przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do końca czerwca 2017 roku.

Jak zapewnić trwałość firmy na pokolenia – sukcesja w firmach rodzinnych

Kolejnym tematem omówionym podczas pierwszego dnia VIII Kongresu Stolarki Polskiej była sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych. Poświęcono jej II blok tematyczny, zatytułowany: „Sukcesja – jak zapewnić trwałość firmy na pokolenia?”. Za moderowanie dyskusji odpowiadał Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający Departamentem Doradztwa Grant Thornton, zaś jako paneliści wystąpili: Artur Litwiński, właściciel firmy GERDA Sp. z o.o., Jacek Sarnowski, współzałożyciel, współwłaściciel i Prezes Zarządu PORTA KMI POLAND, Łukasz Luto, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający PORTA KMI POLAND oraz Piotr Voelkel, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX. Opowiedzieli oni m.in. jak wyglądał początek ich kariery, dlaczego zdecydowali się na sukcesję, a nie wybrali inną drogę (np. sprzedaż firmy), a także jak wyglądało wejście sukcesorów do firm. Uczestnicy tego panelu przekonali się też, jak ważne jest przygotowanie przedsiębiorstwa na wstrząsy spowodowane niezaplanowaną sukcesją oraz co zrobić, aby relacje pomiędzy nestorem a sukcesorem, a także sukcesorem i resztą pracowników, były jak najlepsze. Pasjonujący panel wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, którzy licznie zadawali dyskutantom pytania.

Nowoczesny marketing i jak z niego umiejętnie korzystać

Drugi dzień VIII Kongresu Stolarki Polskiej upłynął pod znakiem marketingu. Bez korzystania z nowoczesnych narzędzi w tym zakresie trudno wyobrazić sobie obecnie funkcjonowanie, a przede wszystkim konkurowanie firmy na rynku. O tym, jak wykreować wartość produktu, by sprzedawać więcej i drożej, bez ingerencji w specyfikację i właściwości techniczne produktów, rozmawiano w ramach III bloku tematycznego: „Nowoczesne narzędzia marketingowe – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy?”. Prowadzącym tę część był dr Marek Borowiński, znany psycholog koloru, specjalista od visual merchandisingu. Blok ten miał charakter interaktywny – swoją wiedza i doświadczeniem za pośrednictwem specjalnie przygotowanych na Kongres filmów video podzielili się z uczestnikami Kongresu także: Paweł Orleański, redaktor programu popularnonaukowego „Galileo”, prof. Ksawery Piwocki, Dziekan warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Ilona Szajkowska, redaktor naczelna miesięcznika „Cztery Kąty”, Szymon Wojciechowski, szef biura architektonicznego APA Wojciechowski i dr Jolanta Tkaczyk z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Przedstawiciele ASM Centrum Badań i Analiz Rynku zaprezentowali także wyniki badań uwarunkowań decyzyjnych w zakresie preferencji wyboru określonych produktów stolarki otworowej przez inwestorów i wpływ sposobu przekazywania informacji na ich odbiór.