Aluplast wyróżniony tytułem Kreator Budownictwa 2017

Wśród wyróżnionych przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa firm i osób znalazła się firma Aluplast oraz Christian Voicu –Dyrektor Aluplast Sp. z o.o.

Kreator Budownictwa Roku to tytuł, który nadawany jest osobom i firmom wyróżniającym się kreatywnością i pasją tworzenia. Swoimi działaniami laureaci wpływają na zmianę rzeczywistości budowlanej, przyczyniają się do rozwoju rynku, tworzenia trendów w budownictwie, a także mogą stanowić wzór etycznego funkcjonowania.

laureaci_KBR_2017
Organizator projektu – Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – w 2011 roku po raz pierwszy nadał tytuły Kreator Budownictwa Roku i od tamtej pory co roku wyłania laureatów – osoby jak również firmy. Wydawnictwo tytułem Kreator Budownictwa Roku promuje dobre praktyki i etyczne zachowania motywując do dalszych wyjątkowych inicjatyw.

Jest nam niezwykle miło, że środowisko Izby Inżynierów Budownictwa doceniło naszą działalność i wkład w rozwój branży, jak też promowania najwyższych standardów wykonawczych – komentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast sp. z o.o. Od wielu aktywnie kreujemy trendy w zakresie rozwoju systemów okiennych z PVC i jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas rozwiązania pozwolą na projektowanie i realizację projektów spełniających nie tylko obecne wymagania, ale również wymagania stawiane oknom w przyszłości.

KBR2017_203_resize
Certyfikaty laureatom tegorocznej edycji projektu Kreator Budownictwa Roku 2017 były wręczane przez Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzeja Rocha Dobruckiego i Prezesa zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Jaromira Kuśmidra.

aluplast_kreator_budownictwa_2017
Nawiązując do słów podsumowania wygłoszonych przez profesora Zbigniewa Grabowskiego, prezesa honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który powiedział: „Bez inżynierów budownictwa i techników budownictwa to budownictwo byłoby bardzo piękne, ale tylko w sferze projektów, a przecież trzeba je jeszcze zrealizować”, mamy nadzieję, że nasze produkty przyczynią się do efektownego i skutecznego realizowania powstających projektów – podsumowuje Marcin Szewczuk.