Bonding inside - технология за лепене на стъклопакета

Модерната технология bonding inside на фирмата Аluplast позволява залепване на стъклопакета към крилото, с което отпада необходимостта от прилагането на стоманена армировка в профилите. Носещата функция се поема от стъклопакета. Чрез залепването на стъклопакета по целия периметър на профила, значителна част от статичното натоварване се прехвърля на стъклопакета, който е по-устойчив на огъване от профила на крилото и по този начин дограмата се стабилизира.

Фирма Аluplast предлага цялостна оферта със системни решения, предназначени за използване на технологиите за лепене на стъклопакети. В случая особено важна е фразата "системни решения", тъй като разполагаме с цяла гама от профили от серията IDEAL 4000, IDEAL 5000 и IDEAL 8000, които са напълно съвместими с останалите профили. 
 

Технологията за лепене на стъклопакети - по-голяма стабилност и по-дълъг период на експлоатация

 

Aluplast_wklejanie_szyb_bonding_insideИдеята на технологията "bonding inside" е базирана на промяна в принципа на конструкцията - стъклопакетът става структурен елемент на прозореца. Приложеното по целия периметър между стъклопакета и профила лепило трайно ги свързва един към друг така, че по всяко време всички стъклени повърхности имат съответната опора, което не само е благоприятно явление за компенсиране на напреженията в стъклените повърхности, но също така стабилизира и поддържа в приемливи граници чувствителността на профила към деформации под въздействието на силите, възникващи в резултат на външни атмосферни явления и експлоатационни натоварвания.

Благодарение на гъвкавата лепилна фуга, стъклото не е подложено на точкови напрежения и всички статични товари се прехвърлят върху цялата повърхност на стъклото. Равномерното разпределение на напреженията около периметъра на прозореца елиминира явлението точкови напрежения, което възниква при монтаж на стъклопакети с подложки. По този начин се намалява значително рискът от счупване на стъклата по време на транспортиране, монтаж и последваща експлоатация.  При използването на тази технология също така се намалява точковото напрежение в ъглите, което намалява тяхната податливост към напукване. Благодарение на технологията на залепване на стъклопакета към профила, се намалява рискът от прегъване, огъване и пропадания на крилото, а по този начин се увеличава жизненият цикъл на дограмата без нужда от допълнителна регулация. 

Благодарение на по-дълбокото вграждане на стъклопакета в профила, технологията „bonding inside” също допринася за понижаването на линейната стойност на топлинния мост, получен при взаимодействието между стъклопакета и профила, което осигурява по-добра защита срещу образуването на роса по ръба на стъклото и намалява стойността на коефициента на топлопреминаване на дограмата.
 

Технологията за лепене на стъклопакета е решение, което може да се приложи както в масово производство, така и в производството на единични партиди прозорци по тази технология. За тази цел се използват ръчни лепилни пистолети, както и по-модерни полуавтоматични или напълно автоматични машини. Производителите, които решат да внедрят тази технология, със сигурност ще оценят липсата на необходимостта от извършване на операции, свързани с подсилване на крилата със стоманени профили (съхранение, рязане, завинтване) и липсата на дистанционни подложки, при които могат да възникнат грешки при остъкляването. Почти за всеки, започвайки от производителя на дограма, през продавача, монтажника, до крайния клиент се осигуряват редица предимства, свързани с прилагането на това решение. 

 

MULTIFALZ - ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ЛЕПЕНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТИ "BONDING INSIDE 4.0" 

Наблюдавайки пазарните тенденции, които от една страна се отличават със стремеж към подобряване на термичните свойства на дограмата, а от друга - амбицията е създаване на по-големи, стабилни и удобни за ползване конструкции, може да се стигне до заключението, че бъдещето би трябвало да принадлежи на технологията за лепене на стъклопакетите. Разбира се, най-новото системно решение на Аluplast - Multifalz, може да допринесе за популяризирането на технологията за лепене на стъклопакетите.

Fensterbau_Frontale2016_02_aluplast

Снимка „Multifalz” - благодарение на новата геометрия на жлеба на стъклодържача, става възможно не само обикновено остъкляване, но и лепене на стъклопакета.
 

Технологията Multifalz на Aluplast е системно решение, базирано на конструкцията на многофункционални PVC профили, които могат да се приложат не само при обикновеното остъкляване, но и при лепене на стъклопакета. Улеснява производителите в реализацията на разнообразните потребности на клиентите, като същевременно намалява асортимента в склада. Тези технологии могат да се използват взаимозаменяемо или комбинирано, в зависимост от  конкретните нужди, напр. съществува възможност за подобряване на термичните свойства на конструкцията чрез премахване на стоманената армировка и залепване на стъклопакета или прилагане при прозорци с по-големи размери, както стоманена армировка, така и технология за лепене на стъклопакети. В зависимост от нуждите и изискванията на инвеститора, използвайки един и същ профил, могат да се предложат редица допълнителни ползи, произтичащи от технологията за лепене на стъклопакета. А допълнителните ползи, освен подобряването на топлоизолацията, са доста на брой.

 

bonding_inside_aluplast ПОЛЗИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЛЕПЕНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА:

  • По-малък риск от напукване на стъклата. Равномерното разпределение на напреженията около периметъра на прозореца елиминира явлението точково напрежение, което възниква при монтаж на стъклопакети с подложки. По този начин се намалява значително рискът от счупване на стъклата по време на транспортиране, монтаж и последваща експлоатация. При използването на тази технология също така се намалява точковото напрежение в ъглите, което намалява тяхната податливост към напукване.

  • По-голяма стабилност на стъклопакета. Благодарение на технологията на залепване на стъклопакета към профила, се намалява рискът от прегъване, огъване и пропадания на крилото, а по този начин се увеличава жизненият цикъл на дограмата без нужда от допълнителна регулация.

  • Възможност за създаване на по-големи конструкции. Новата серия профили, предназначени за технологията bonding inside, опционално могат да бъдат армирани със стоманени подсилвания, което позволява изработката на дограма с по-големи размери. 

  • По-добра акустична изолация   непосредственото съединение по целия периметър на крилото със стъклопакета не предизвиква явлението вибрираща мембрана. 

  • По-добра защита срещу кражба с взлом   - прозорецът не може да бъде избутан от крилото поради лепилното съединение между профила и стъклопакета. 

  • По-добри термични свойства на конструкцията  - благодарение на по-дълбокото вграждане на стъклопакета в профила се понижава линейната стойност на топлинния мост, получен при взаимодействието между стъклопакета и профила, което осигурява по-добра защита срещу образуването на роса по ръба на стъклото и намалява стойността на коефициента на топлопреминаване на дограмата. 

  • По-големи остъклени повърхности   - елиминирането на стоманените армировки позволява проектирането на по-тесни профили. При същите размери на дограмата, остъклената повърхност е по-голяма, а в резултат помещението е по-добре осветено с естествена слънчева светлина и са възможни допълнителни топлинни ползи. 

  • По-ниско тегло на цялата конструкция   - благодарение на елиминирането на стоманените армировки. Това определено се отразява на комфорта на работа в същинския производствен процес, както и за работниците, участващи в процеса на монтаж на дограмата на строителната площадка. По-малкото тегло на целия прозорец също има огромно влияние върху лекотата на неговото използване и експлоатация. 

 

 

 

Намерете Производител

 
aluplast_bulgaria_map_sales_network_3