Foam inside - изпълнение на прозореца изолационен материал

Foam inside е технология за въвеждане на полиуретанова пяна в камерите на профилите, което прави възможно постигането на изключително благоприятни стойности на коефициента на топлопреминаване.

Технологията "foam inside " е следващия прелом за реално подобрение на топлинните свойства на прозорците. Това е възможно благодарение на пълнежа на вътрешните камери на профилите с допълнителен изолационен материал след окончателното заваряване на рамките на касите или крилата. За разлика от известната по-рано технология, при която пяната се въвежда в 6-метрови участъци на прозоречните профили, в технологията foam inside изолационната пяна се впръсква в предварително заварените елементи на рамката на прозореца. Въвеждането на полиуретанова пяна става чрез използване на специална машина за апликация на пяна в съответно проектираните камери. Пяната, увеличавайки обема си, напълно запълва пространството в камерите, включително и ъглите. Aluplast разработи специална програма за изчисляване, при която за всеки профил се изчислява количеството пяна, което трябва да се инжектира със съответното налягане и време. Това гарантира правилното и пълно разширяване на пяната в профилите.

 

Foam inside: максимална изолация - минимална топлинна загуба

 

Благодарение на въвеждането на полиуретанова пяна в камерите на профилите, става възможно постигането на изключителни стойности на коефициента на топлопреминаване на прозореца. В рамките на системата energeto® 8000 с дълбочина 85 mm, които в стандартната версия постигат коефициент на топлопроводимост Uf=0,94 W/m2K, след пълнежа на камерите на профилите коефициентът на топлопроводимост може да се намали до Uf=0,79 W/m2К, което позволява коефициентът на целия прозорец да има стойност Uw=0,61 W/m2K.
 

По много интересен и убедителен начин предимствата на новите решения са представени в специален KLIMABOX, където с помощта на термична камера е направено сравнение между стандартна дограма от системата Ideal 4000 с двоен стъклопакет по отношение на прозорец от най-новата система energeto® 8000 „foam inside“ с троен стъклопакет. Това сравнение съвсем ясно показва, че значителният напредък на използваните понастоящем профилни системи и тяхната по-нататъшна оптимизация осигуряват с 50 % по-добър коефициент на топлоизолация Uw на прозоречните конструкции.

energeto_klimabox energeto_klimabox2_1
 

Прозорци за пасивни къщи

Certyfikat Passive Institut Darmstadt dla energeto 8000 foam inside

Институтът за пасивни къщи в Дармщат наскоро издаде сертификат за прозореца в системата energeto® 8000 "foam inside", препоръчвайки го като перфектно решение за пасивни къщи.

 
 

Намерете Производител

 
aluplast_bulgaria_map_sales_network_3