компания

Aluplast Sр. z o.o. (Алупласт ООД) е най-големият доставчик на пластмасови прозоречни системи на полския пазар. В момента в Полша над 200 оторизирани производители произвеждат прозорци и врати, базирани на PVC системите, предлагани от нашата фирма.

 

Най-важните факти от историята на фирмата Aluplast Sр. z o.o.:

  • 1995 - начало на дейността на фирма aluplast sp. z o.o в Познан
  • 1997 - започване на производство на профили в Бидгошч след придобиването на фирма Intertec от Аluplast
  • 2001 г. - започване изграждането на нова фабрика в Познан
  • 2002 г .- тържествено откриване на новата фабрика в Познан, завършване на І етап от инвестицията
  • 2004 - завършване на ІІ етап от инвестицията. Започване на производството на профили в Познан
  • 2005 - изграждане на модерна смесителна зала
  • 2006 - 2011 - инвестиции в техническа база, включително закупуване на допълнителни технологични линии за екструдиране и фолиране на профили
  • 2012 - 2015 г. - закупуване на земя и изграждане на допълнителни складови помещения 

Създадената през 1995 г. в Познан полска фирма в началото на своята дейност само с 8 души персонал е реализирала оборот от 4 милиона PLN. В момента персоналът на фирмата е в размер от около 500 души и реализира продажби от около 550 млн. PLN. На площ от над 60 000 m2 е създаден модерно производствено предприятие, а непреките инвестиции в технологичната база гарантират най-високото техническо ниво на предлаганите решения. Осемнадесетте години дейност на Аluplast в нашата страна показва, че последователно прилаганата политика за развитие може да гарантира дългосрочен успех.

Един от фундаментите на философията на фирмата е иновативността, която се проявява в интегрирането на отделните продуктови линии в системи и тяхното непрекъснато развитие, което позволява тяхното непрекъснато разширяване и предлагане на решения, които най-добре отговарят на нуждите на пазара. По този начин, развивайки съществуващите системи, Аluplast ги усъвършенства като постоянно определя нови стандарти. В основата на стратегията на Aluplast е установяването на технологично предимство. Технологичното предимство е тясно свързано с непрекъснатия фокус върху клиента и неговите нужди, които често са стимул за подобряване на нашите продукти. 

Точно това богатство на офертата и нейните иновации са една от причините, поради които Аluplast е постигнала водеща позиция в Полша. На практика всяка година на пазара се въвеждат нови решения, които дават възможност за увеличение на конкурентоспособността на производителите на прозорци, които си сътрудничат с нас. Този факт се потвърждава от няколкогодишните резултати от проучванията на мнението на производителите на дограма за доставчиците на PVC профили, проведено от Центъра за търговски анализи. Фирма Аluplast е на първо място в категориите: най-богата оферта, най-добро съотношение между за качество и цена и най-иновативна компания . 

aluplast_Polska_fabryka