технология

Новите аргументи и ползи, предлагани от Аluplast® са леките, без стоманени армировки в профилите, структурни елементи, които значително ограничават загубите на енергия в сградите. Използвайте силата на иновациите.

От много години тенденцията в развитието на прозоречните системи е намаляване на коефициента на топлопреминаване на прозорците и това води до същия стремеж по отношение на отделните им компоненти. Поради въведените промени в законовите норми, от този път няма връщане, но трябва да си даваме сметка, че съществуват много начини за търсенето на оптимални решения. От гледна точка на производителите на PVC профили, търсещи подобряване на техните термични свойства, могат да се разграничат две основни тенденции.

 

Първият, "класически" подход, е главно свързан с увеличаване на дълбочината на вграждане и увеличаване на броя на камерите.

Втората "революционна" тенденция са дейности, насочени към промени в конструкцията на профилите и технологиите за производство на дограма, свързани с отстраняване на стоманените армировки от профилите, които оказват отрицателното въздействие върху техните топлинни свойства и внедряване на технологиите за лепене на стъклопакетите, използване на композитни материали при производството на профили, запълване на профилите с изолационни материали и др. 

 

Това се потвърждава и от многобройните специализирани публикации. От дълго време в своите публикации и проучвания Институтът за прозоречна технология в Розенхайм сред конструктивните решения за PVC профили посочва някои от важните насоки: развитие на техниката за лепене на прозорци, елиминация на стоманените армировки и намаляване на ширината на профилите с цел увеличаване на остъклените площи.

 

Намерете Производител

 
aluplast_bulgaria_map_sales_network_3