Co oznacza, że okna są energooszczędne

Okna są jednym z kluczowych elementów wpływających na izolację termiczną całego budynku. Przez nieszczelne okna może uciekać 25-45% ciepła, dlatego coraz bardziej istotną kwestią jest wybór okien energooszczędnych, których podstawowym zadaniem jest ograniczenie strat energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. 

Niestety decydujące o tym parametry są na pierwszy rzut oka trudne do dostrzeżenia, a niektóre wręcz niewidoczne gołym okiem. Warto zatem wiedzieć jakimi parametrami charakteryzują się okna energooszczędne i jak je wybierać.

Obecnie warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie określają m.in. maksymalną wartość współczynnika Uw dla okien w domach mieszkalnych i wynosi ona 1,3 W/(m2K). Po 01.01.2017 wynosić będzie 1,1 W/(m2K), a po 01.01.2021 już 0,9 W/(m2K).

Jednak o oknach energooszczędnych można mówić dopiero gdy ich współczynnik przenikania ciepła (Uw) wynosi mniej niż 1 W/(m2K). Natomiast okna znajdujące swoje zastosowanie w budownictwie pasywnym muszą spełniać jeszcze bardziej zaostrzone kryteria, wartość Uw dla okien tego typu nie może przekraczać 0,8 W/(m2K).

Na ogólną energooszczędność okna składają się przede wszystkim: zastosowany pakiet szybowy i jego przenikalność ciepła (Ug), rodzaj użytej ramki dystansowej, a także profil okienny i termoizolacyjność jaką osiąga (Uf).

Izolacyjność cieplna samego profilu w takim oknie nie powinna być większa niż 1,1 W/(m2K). Powinien być także zastosowany pakiet trzyszybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym (argonem lub kryptonem), dodatkowo szyby powinny być pokryte powłoką niskoemisyjną, a ich przenikalność cieplna powinna maksymalnie wynosić Ug=0,7. Dla wzmocnienia izolacji cieplnej w oknach energooszczędnych nie stosuje się aluminiowych ramek dystansowych, zastępuje się je tymi z tworzyw sztucznych lub stali szlachetnej.

Znajdź producenta okien