Czas na pasywne osiedla

W Łódzkiem powstaje pierwsze pasywne osiedle domów jednorodzinnych. Czy to jednostkowa inicjatywa, czy dowód na zmieniający się krajobraz rynku budowlanego w Polsce? Bez wątpliwości to drugie. 

parkmalinka2aluplast

tabelkaTechnologia pasywna to nie tyle dane rozwiązania konstrukcyjne, co pewna filozofia kreowania przestrzeni wokół nas. Pasywność swoje korzenie ma w poszanowaniu środowiska naturalnego oraz jak najmniejszej weń ingerencji. Budynek powinien współpracować z otoczeniem, wchodzić w nim w symbiozę, czerpać z  niego, miast wprowadzać dysonans i  funkcjonować w  izolacji. W związku z tym obiekty pasywne czerpią z natury – są zasilane energią geotermalną, solarną, choć jednocześnie charakteryzują się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię. Tym bardziej cieszą kompleksowe projekty nie pojedynczych już budynków, a  całych osiedli opartych na energooszczędnej formule. W  Zgierzu powstaje właśnie Park Malinka – osiedle mieszkaniowe złożone z  siedmiu budynków pasywnych. To pierwsze certyfikowane osiedle domów energooszczędnych w  województwie łódzkim (NF 15). Domy pasywne wcale nie muszą być naszpikowane najnowocześniejszymi technologiami. Chodzi raczej o dbałość o szczegóły oraz przemyślaną konstrukcję. Jak widać na przykładzie Parku Malinka, obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię nie różnią się wizualnie od swoich tradycyjnych odpowiedników. Wyznacznikiem jest tu z pewnością zwarta, nieskomplikowana bryła z dachem o niewielkim spadku – taka konstrukcja pozwala na maksymalne obniżenie strat energetycznych. Mimo prostoty, jeśli chodzi o rozwiązania formalne, domy pasywne są bezkonkurencyjne w dziedzinie parametrów. 

DOMY W PARKU MALINKA

parkmalinka6alupastKażdy z budynków ma powierzchnię 158,5 mkw. Bryła budynku została posadowiona na płycie fundamentowej grzewczo-chłodzącej izolacyno-stabilizacyjnej. Konstrukcja ścian opiera się na 25-centymetrowej warstwie betonu komórkowego o gęstości 500 (co pozwoliło na osiągnięcie przez przegrodę zewnętrzną U=0,10 W/m2K). Jako ocieplenie posłużył styropian grafitowy (25 cm) o współczynniku przenikania ciepła U=0,031 W/m2K. Elewację wykończono tynkiem silikatowo-silikonowym. Dach, oparty na konstrukcji drewnianej, ocieplono z kolei 60-centymetrową warstwą wełny mineralnej (U da-chu=0,09 W/m2K). Na pokrycie wybrano dachówkę ceramiczną o  dobrych parametrach technicznych. 

CO W ŚRODKU?

Za podstawowy system projektanci uznali instalację wentylacyjną z rekuperatorem, pozwalającym na odzyskanie do 90 proc. energii z powietrza zużytego, wywiewanego. To w połączeniu z niezwykłą szczelnością budynku umożliwia zagospodarowanie ciepła, które w obiekcie tradycyjnym uciekłoby do atmosfery. Za ogrzewanie budynku odpowiada zaś pompa ciepła powietrze-woda z  opcją chłodzenia pasywnego (czyli z  powodzeniem zastępująca klimatyzację). Grzanie i  chłodzenie jest realizowane przez instalację zainstalowaną w warstwie podłogi. 

TANIA EKSPLOATACJA

Energooszczędne układy połączone z przemyślaną architekturą obiektu oraz technologie pozwalające na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się mostków termicznych sprawiają, że domy są bardzo tanie w eksploatacji. – Każdy budynek jest monitorowany. W każdej kotłowni instalujemy podlicznik energii elektrycznej, aby uwiarygadniać naszą pracę. Te podliczniki wyraźnie mówią, że nasi klienci nie zużywają na ogrzewanie budynku więcej niż 300, 350 czy 400 zł rocznie. Podkreślmy to słowo „rocznie”, bo jest niezmiernie istotne – mówi mgr inż. Radosław Kamiński z fi rmy Domy Pasywne S. C.

JAKOŚĆ POŚWIADCZONA PRZEZ CERTYFIKATY

p_6W  przypadków domów pasywnych kluczowe są poszczególne certyfi katy. Certyfikacja oznacza wysoką jakość danej realizacji oraz wykorzystanych komponentów i  materiałów; to potwierdzenie efektywności energetycznej oraz neutralności dla środowiska. Budynki w Parku Malinka zdobyły certyfikaty PHI – Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt (PassivehauseInstitut), które uznaje się za podstawowy wyznacznik osiągnięcia standardu pasywności. Mają ponadto certyfikat termoizolacyjności (badanie kamerą termowizyjną) oraz certyfikat szczelności – po przeprowadzeniu badania BlowerDoor. Bardzo ważne w przypadku obiektów pasywnych jest osiągnięcie całkowitej, idealnej szczelności przegród na przenikanie powietrza. Wszelkie nieszczelności to bowiem potencjalne mostki termiczne – nieszczelny budynek charakteryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Wykonanie testu BlowerDoor, opierającego się na metodzie ciśnieniowej, w trakcie budowy umożliwia wykrycie i usunięcie nieszczelności, po jej zakończeniu zaś – potwierdzenie osiągnięcia konkurencyjnych parametrów.  Co istotne, każdy z budynków zaprojektowano oraz zrealizowaną z myślą o certyfikacie NF15, czyli według założeń i standardów programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup domu pasywnego (o zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji do 15 kWh/(m2*rok)), mogą wnioskować o dofi nansowanie w wysokości 50 tys. zł brutto w postaci dopłaty do kredytu hipotecznego.

PASYWNA STOLARKA OKIENNA

Niezwykle istotnym komponentem inwestycji pasywnej są okna o  jak najlepszych parametrach technicznych. Okna w budynkach Parku Malinka mają w większości ekspozycję południową, część wychodzi na zachód. Współczynnik przenikania ciepła po zamontowaniu okna wyniósł U = 0,78 m2K, współczynnik g różni się w zależności od lokalizacji przeszklenia (0,6 dla okien na fasadzie południowej, 0,5 – na zachodniej).  

Dobrze dobrana stolarka okienna sprawia, że przegroda zewnętrzna doskonale izoluje wnętrze budynku od otoczenia, nie pozwalając na niekontrolowany przepływ powietrza. Inwestor zdecydował się na okna na bazie systemu aluplast IDEAL 8000, wykonane przez firmę DANKAR ze Zgierza, pozwalające na zmniejszenie przenikalności cieplnej okien poprzez zwiększenie głębokości kształtowników.
ideal_8000_zloty_medal_MTP

Przy projektowaniu systemu nacisk położono przede wszystkim na redukcję parametrów cieplnych i  większą szczelność konstrukcji, dzięki środkowemu uszczelnieniu . Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii IDEAL 8000 głębokości zabudowy profi li do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek. W oknach zastosowano trzyszybowe pakiety o współczynniku przenikania cie-pła Ug = 0,5 W/m2K z  tzw. ciepłą ramkę dystansową. Wykonawca zdecydował się na autorski tzw. ciepły montaż stolarki okiennej w warstwie ocieplenia. Okna zostały oparte na wypuście z betonu komórkowego i zamocowane na specjalnych kątkownikach. Dodatkowo do okien przyklejona została po całym obwodzie otulina styrodurowa, a uszczelnienie zostało wykonane przy zastosowaniu taśmy rozprężnej trzy w jednym.  Na uwagę zasługuje również nieprzypadkowa lokalizacja osiedla. Park Malinka jest położony w sąsiedztwie lasów, na obrzeżu miasta. Brak zakładów przemysłowych w pobliżu to kolejny element „pasywnej układanki”. Co interesujące, każdy z budynków posiada swoją własną ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Na życzenie klientów możliwe jest wykonanie systemu nawadniania zieleni. Aktualnie trwa wykańczanie drogi dojazdowej. Cała inwestycja ma zostać oddana do użytku 20 czerwca. Rozpoczęła się też sprzedaż domów. Za mkw. zapłacimy od 3200 do 3400 zł brutto.  

recenzja

Znajdź producenta okien