Czy tworzywa, z których są produkowane okna PVC są bezpieczne dla ludzi

Tworzywa PVC, z których są wykonane okna są zaliczane przez naukowców do grupy materiałów przyjaznych środowisku i człowiekowi. Wbrew pojawiającym się opiniom wyroby z PVC nie emitują rakotwórczego chlorku winylu (manomeru), tym samym nie są w żaden sposób szkodliwe dla użytkowników. 

Współcześnie produkowane okna PVC są już całkowicie pozbawione udziału szkodliwych substancji i pierwiastków, jak rtęć , kadm, czy też ołów. Czołowi producenci profili w Europie od dawna prowadzą świadome działania proekologiczne, z których jednym z najistotniejszych jest realizowane od dłuższego czasu zobowiązanie do zwiększania udziału wtórnego surowca w produkcji nowych profili.
Profile okienne wykonane z użyciem PVC pochodzącego z recyklingu są bezpieczne, ekonomicznie uzasadnione, ekologiczne, a  ich właściwości są takie same, jak wykonanych z pierwotnego surowca. PVC z odzysku może być zawracany do produkcji no¬wych wyrobów nawet wielokrotnie, co oszczędza zna¬cząco zasoby ropy i soli jako surowców do produkcji. Tylko odzysk PVC może pomóc zapobiec zaleganiu w przyszłości użytecznego materiału na wysypiskach.

Znajdź producenta okien