Technologie

Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych wewnątrz profili, elementy konstrukcyjne ograniczające przy tym znacząco straty energii w budynkach, to nowe argumenty i korzyści, które oferuje aluplast®. Wykorzystaj siłę innowacji.

Kierunkiem, w którym od wielu lat następuje rozwój systemów okiennych jest dążenie do redukowania współczynnika przenikania ciepła okien, a co za tym idzie również ich poszczególnych składowych. W świetle zmian w przepisach z tej drogi nie ma odwrotu, aczkolwiek poszukiwanie optymalnych rozwiązań możliwe jest na wiele sposobów. Z perspektywy producentów profili PVC można wyodrębnić dwa główne kierunki zmian, których efektem ma być poprawa ich właściwości cieplnych.

 
Pierwsze, „klasyczne” podejście, to głównie zabiegi związane ze zwiększaniem głębokości zabudowy kształtowników oraz zwiększaniem liczby komór.
Drugi, „rewolucyjny” kierunek, to działania nakierowane na zmiany w konstrukcji profili  i technologii produkcji okien, związane m.in. z eliminowaniem z profili wzmocnień stalowych, negatywnie oddziaływujących na ich właściwości cieplne, wdrożeniem technologii wklejania szyb, wykorzystaniem w produkcji profili materiałów kompozytowych, wypełniania profili materiałami izolacyjnymi itp.
 
Znajduje to również potwierdzenie w licznych publikacjach branżowych. Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim od dłuższego czasu w swoich publikacjach i opracowaniach wśród rozwiązań związanych z konstrukcją profili PVC wskazuje między innymi na: rozwijanie techniki wklejania szyb, eliminowanie wzmocnień stalowych, czy zmniejszanie szerokości profili dla zwiększenia powierzchni przeszklonych.