Klasa profili PVC - czym jest i jak się ją ocenia

Zgodnie z normą PN-EN 12608:2004 kształtowniki okienne z PVC-U przynależą do różnych klas ze względu na grubość widocznych i niewidocznych ścianek konstrukcji. Norma PN-EN 12608:2004  dzieli kształtowniki okienne na klasy: A, B, C.

Do klasy A zaliczają się kształtowniki, w których grubości ścianki:

  • O powierzchni widocznej jest ≥ 2,8 mm
  • O powierzchni niewidocznej jest ≥2,5mm.

  Do klasy B zaliczają się kształtowniki, w których grubości ścianki:

  • O powierzchni widocznej jest ≥ 2,5 mm
  • O powierzchni niewidocznej jest ≥2,0mm.

 Dla kształtowników klasy C norma nie ustala żadnych wymagań, co do grubości ścianek widocznych i niewidocznych. Minimalną wartość grubości ścianki widocznej jak i niewidocznej powinien

klasy_profili_PVC

Przeczytaj:

 

Znajdź producenta okien