klauzula informacyjna dla kandydatów

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Klauzula informacyjna dla kandydatów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1)    administratorem Państwa danych osobowych jest  Aluplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołężycka 25a, 61 – 357 Poznań, nr tel. 61 654 34 00, e-mail: rodo@aluplast.com.pl;
2)    otrzymane wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym dane osobowe będą przetwarzane w celu aktualnej rekrutacji do pracy na stanowisko, na które wypłynęło Państwa zgłoszenie, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – również na potrzeby rekrutacji, które będziemy prowadzić w przyszłości;
3)    podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych na cele rekrutacji jest wyrażona przez Państwa zgoda;
4)    odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty wspomagające proces rekrutacji, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub świadczące na naszą rzecz usługi teleinformatyczne; 
5)    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzn. Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii, ani do organizacji międzynarodowej;
6)    Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przez nas przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od momentu ich otrzymania;
7)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
8)    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
9)    niezależnie od powyższych uprawnień mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
10)    zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji możecie Państwo w każdym czasie wycofać;
11)    przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
12)    podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji