Liczba komór w profilu PVC i jego głębokość

Ramy okien z PVC mają budowę komorową. Liczba komór w profilu oraz połączone z tym najczęściej zwiększenie głebokości zabudowy profili wpływają między innymi na ich izolacyjność termiczną profili.

Ramy okien z PVC mają budowę komorową. Liczba komór w profilu oraz połączone z tym najczęściej zwiększenie głebokości zabudowy profili wpływają między innymi na ich izolacyjność termiczną profili. Zwiększanie głębokości zabudowy i liczby komór w profilach przynosi wymierne efekty tylko w pewnym zakresie i obserwując ofertę rynkową oraz tendencje w zakresie projektowania można uznać, że energooszczędne profile charakteryzują się obecnie sześciokomorową budową i głębokością zabudowy ponad 80 mm. Niemniej te „analizy liczby komór” tracą nieco na znaczeniu w kontekście pojawiających się na rynku systemów, gdzie to nie liczba komór, a właśnie brak wzmocnień stalowych, czy wklejanie pakietów szybowych decydują o właściwościach cieplnych profili. Dla przykładu profil o głębokości zabudowy zaledwie 70 mm, w którym zastąpiono wzmocnienia stalowe przekładkami kompozytowymi posiada takie właściwości cieplne jak profile o głębokości zabudowy 80-90 mm, które usztywniane są wzmocnieniami stalowymi. Dla porównywania poszczególnych profili zasadne jest zatem porównywanie współczynnika izolacyjności termicznej profili oznaczonego symbolem Uf.

Z perspektywy producentów profili PVC można wyodrębnić dwa główne kierunki zmian, których efektem ma być poprawa ich właściwości cieplnych. Pierwsze, „klasyczne” podejście, to głównie zabiegi związane ze zwiększaniem głębokości zabudowy kształtowników oraz zwiększaniem liczby komór. Jak widać na poniżeszej grafice zwiększenie głębokości zabudowy profili z 60 mm do 85 mm oraz podwojenie liczby komór z trzech do sześciu pozwoliło na obniżenie współczynnika przenikania ciepła profili o 60%. Wraz ze zwiekszaniem liczby komór i głebokości zabudowy najczęściej poszerza się również wrąb szybowy, co pozwala na zastosowanie szerszych i cieplejszych pakietów szybowych.

 

PLANSZE1

 

 Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego co wpływa na poprawę właściwości cieplnych profili okiennych z PVC i jakie są kierunki rozwoju systemów okiennych:

 

Znajdź producenta okien