Orlaidė Regel Air

Orlaidė su automatiniu reguliavimu, skirta langams su vidiniu ir išoriniu sandarinimu.

Orlaidė Regel-air susideda iš dviejų atskirų elementų, kurių kiekvieno plotis yra 125 mm. Vėdinimo sklendės turi įvairaus svorio atsvarus, todėl atskiros orlaidės atitinkamai reaguoja į vėjo slėgi apie 20 ir 40 Pa.

Orlaidė Regel–air® yra sukonstruota taip, kad oras butų įtraukiamas kontroliuojamu būdu. Galimas kondensatas saugiai nukreipiamas į drenavimo sritį ir drenažo sistema nuvedamas į išorę. Kartu su pastato vėdinimo sistema Regel–air® veikia kaip oro tiekimo įrenginys.

Dėl Regel-Air® orlaidės, kuri yra montuojama tik viršutinėje lango dalyje, kontroliuojamo oro tiekimo problema sprendžiama išmaniuoju būdu. Grynas oras iš išorės yra tiekiamas į erdvę tarp varčios ir rėmo. Ten įšilęs oras pakyla ir per orlaidę patenka į patalpą. Nesusidaro skersvėjo, kadangi oras iš išorės yra nukreipiamas per orlaidę ir viršutinę tarpinę į lubas, kur jis susimaišo su šiltesniu patalpos oru.

Regel–air® orlaidė greitai įrengiama, nereikia specialaus gręžimo ir frezavimo darbų. Ją įrengti galima jau įstatytuose languose. Orlaidės ventiliacinius takus galima lengvai ir nesunkiai išvalyti.