Metalowe wzmocnienia profili okiennych

Samo PVC nie posiada wystarczającej sztywności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania okna. Na szczęście komorowa budowa profili pozwala na zamontowanie w nich tzw. kształtowników, są to elementy ze stali ocynkowanej, dzięki którym wzmocniona zostaje konstrukcja okna. Umieszczane są na całym obwodzie ram okna.

Zazwyczaj jest tak, że do jednego kształtownika z PVC pasuje co najmniej kilka różnych wzmocnień stalowych, a zastosowanie właściwego wynika z wartości jego momentów bezwładności i z obliczeń statycznych. Obrazuje to poniższa tabela, w której przedstawiamy różne kształtowniki okienne systemu Aluplast Ideal 4000 oraz odpowiednie dla nich rodzaje wzmocnień stalowych z podanymi wartościami momentów bezwładności.

przyklady_wzmocnien

Odpowiednia geometria kształtownika stalowego i grubość jego ścian zapewnia oknu odpowiednią sztywność, a co za tym idzie odporność na działanie niekorzystnych zjawisk zewnętrznych.

Obserwowana od wielu lat i znajdując również swoje odzwierciedlenie w zaostrzających się wymogach warunków technicznych pogoń za stałą poprawą właścicowści cieplnych systmów okiennych powoduje, że poszukuje się nowych możliwości poprawy izolacyjności termicznej profili. Niestety wzmocnienia stalowe   Takim nowym kierunkiem rozwoju profili PVC są  działania nakierowane na zmiany w konstrukcji profili  i technologii produkcji okien, związane m.in. właśnie z eliminowaniem z profili wzmocnień stalowych, negatywnie oddziaływujących na ich właściwości cieplne, wdrożeniem technologii wklejania szyb, wykorzystaniem w produkcji profili materiałów kompozytowych, wypełniania profili materiałami izolacyjnymi itp. Właśnie zastosowanie innowacyjnych technologii, jak np. zastąpienie wzmocnień stalowych specjalnymi wzmocnieniami kompozytowymi z włókien szklanych oraz zastosowanie technologii wklejania szyb, co zwiększa stabilność i sztywność konstrukcji, sprawiają, że w najnowszych systemach profili nie ma konieczności stosowania wzmocnień stalowych, które istotnie pogarszają ich właściwości cieplne. Przykładem takich rozwiązań systemowych jest cała rodzina systemów okiennych serii energeto 


aluplast_idela_8000_vs_energeto_8000

Fot. Przykład nowej generacji profili, w których całkowicie wyeliminowano wzmocnienia stalowe, zastąpione przez wzmocnienia kompozytowe z domieszką włókien szklanych oraz technologię wklejania szyb

Znajdź producenta okien