Montaż okien PVC - instrukcja

Mimo wielu krążących opracowań i instrukcji montażu okien prezentujących różne techniki i sposoby, realizowany w oparciu o nie montaż można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: montaż okien prawidłowy lub nieprawidłowy.

Poniżej udostępniamy Państwu do pobrania opracowany przez nas podręcznik montażu okien PVC, który zawiera podstawowe wytyczne w tym zakresie:

Montaż okien PVC - instrukcja

Montaż okien - na co zwrócić uwagę

Na właściwy przebieg montażu stolarki składa się wiele aspektów: zastosowane rozwiązania techniczne, umiejętności montażystów, ale również cały proces poprzedzający finalny montaż. Szczegółowa ocena sytuacji na budowie w zakresie np. rodzaju materiałów wznoszeniowych, prawidłowego pomiaru (uwzględniającego zarówno wymagane luzy dylatacyjne, jak też wszelkie dodatkowo stosowane materiały), przygotowania otworów okiennych (kto i jak to ma wykonać), dostępu na samą budowę oraz do poszczególnych otworów, pozwalają na wybór optymalnych rozwiązań i ich właściwą wycenę. 

Prawidłowy montaż okien - trzy podstawowe etapy

W zakresie samego procesu montażu kluczowe wydają się następujące trzy etapy:

1. Stabilne i równe podparcie konstrukcji zapewniające właściwe przenoszenie obciążeń (oczywiście stolarka musi być również właściwie zwymiarowana, tak by z każdej strony została zachowana właściwa szczelina dylatacyjna, umożliwiająca konstrukcji okiennej swobodny ruch pod wpływem działających na nie różnic temperatur  )

 • W sytuacjach, w których montaż okien następuje w chwili gdy progowa część ościeży okiennej jest w stanie niewykończonym albo posadzka nie osiągnęła jeszcze poziomu docelowego konieczne jest zastosowanie profili poszerzających.
 • Do przenoszenia na konstrukcję budynku obciążeń pochodzących od sił działających równolegle do płaszczyzny okna służą klocki podporowe. Są one obciążane na docisk. Ich zadaniem jest przede wszystkim kompensowanie obciążeń wynikających z ciężaru samej konstrukcji okiennej oraz ewentualnych obciążeń eksploatacyjnych powodowanych przez użytkownika okien. Aby klocki podporowe mogły właściwie spełniać swoje zadanie powinny zostać odpowiednio rozmieszczone na obwodzie okna. Należy je umieszczać w obszarze rogów ramy ościeżnicy, słupków i rozpór w zależności od sposobu otwierania, oraz zabezpieczać je przed wyślizgnięciem się. Jednocześnie rozmieszczenie klocków musi następować w taki sposób, aby zapobiegać naprężeniu ramy okna.

  aluplast_montaz_drzwi_tarasowych_przesuwnych_smart_slide aluplast_montaz_drzwi_tarasowych_przesuwnych aluplast_PPHU_Tomar_montaz_drzwi_tarsowych

2. Odpowiednie mechaniczne mocowanie okien

 • Mocowanie okna w ościeżu, to jeden z podstawowych elementów montażu, decydujący w znacznej mierze o tym jak będzie funkcjonowało okno poddawane obciążeniom zewnętrznym, takim jak parcie i ssanie wiatru, różnice temperatur, ciężar własny konstrukcji, a także obciążeniom eksploatacyjnym pochodzącym od użytkownika. Montaż okna, a w zasadzie jego mocowanie mechaniczne przy użyciu specjalistycznych łączników powinno być wykonane w taki sposób, aby skutecznie przejmować siły działające prostopadle do płaszczyzny okna. Przede wszystkim pochodzące od parcia i ssania wiatru. Ilość i jakość zastosowanych łączników powinna gwarantować, że wszelkie obciążenia będą przekazywane za ich pośrednictwem na konstrukcję budynku przy niezmienionej funkcjonalności wyrobu. Zagadnieniem nie mniej istotnym niż dobór łączników jest prawidłowy sposób ich rozmieszczenia na obwodzie okna.
  aluplast_montaz_warstwa_izolacji   aluplast_montaz_okien_konsole          

3. Uszczelnienie okien (poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych oraz ich właściwe zabezpieczenie)

 • Wyeliminowanie większości przyczyn powodujących powolną, ale nieuchronną degradację połączeń okien z ościeżem wymaga wykonania podczas montażu trzech niezależnych warstw uszczelniających o zróżnicowanej funkcjonalności:
  montaz_warstwowy_tzw_cieply_montaz_PRZEKROJ

  - Warstwa zewnętrzna – wodoodporna, paroprzepuszczalna

  aluplast_MONTAZ_WARSTWOWY

  - Warstwa środkowa - termoizolacyjna

  aluplast_montaz_okien_piana

  - Warstwa wewnętrzna - paroizolacyjna

  aluplast_warstwowy_montaz_okien_pvc

  
Wszystkie trzy warstwy razem oraz każda z osobna powinny stanowić również barierę ograniczającą przepływ powietrza przez połączenie. Można je wykonać z wykorzystaniem wielu pojedynczych materiałów albo kombinacji materiałów uszczelniających.

 

Znajdź producenta okien