Multicomfort - dom pasywny w Poznaniu

Firma MuliComfort może pochwalić się kolejną ciekawą realizacją, jaką jest jednorodzinny dom pasywny w Poznaniu, który niedawno zdobył certyfikat PHI. 

Jak podkreśla Bartosz Pawliczek, pozytywne zaopiniowanie przez Passivhaus Institut nie jest prostym zadaniem. „Na pewno wymaga to dużej ilości czasu ze strony inwestora i architekta, aby projekt domu przygotować do certyfikacji, uwzględniając wymagania PHI i inwestorów. Zaczynamy od projektu przygotowanego przez doświadczonego architekta – opowiada. Przechodzi on proces wstępnej weryfikacji Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej - jeżeli go przejdzie, można starać się o pozwolenie na budowę. Najlepiej, jeżeli budowa postępuje zgodnie z projektem. Kiedy jednak trzeba wprowadzić zmiany, należy je konsultować z weryfikatorem PHI, czyli PIBPiEO w Gdańsku. Po wybudowaniu stanu surowego zamkniętego i wykonaniu instalacji dom powinien przejść wstępny test szczelności, ewentualne nieszczelności trzeba usunąć. Jest to łatwiejsze do wykonania na etapie budowy niż po wykończeniu domu. Po zrealizowaniu stanu pod klucz należy test przeprowadzić ponownie - wynik wysyła się do PHI. Wówczas otrzymuje się certyfikat” – tłumaczy właściciel MultiComfort.

Architektura domu pasywnego wymaga zwartej bryły budynku – tylko w ten sposób ograniczymy niekontrolowane straty ciepła. Także w przypadku budynku w Poznaniu zrezygnowano z fantazyjnych lukarn czy balkoników i zapewniono ekspozycję południową, która pozwala jak najefektywniej wykorzystać energię słoneczną. Największe przeszklenia zaplanowano tym samym na fasadzie południowej. Garaż zaplanowano na stronie północnej, dzięki czemu staje się swego rodzaju buforem, oddzielając konstrukcję budynku od otoczenia; wiatr nie wychładza ścian zewnętrznych, nie wpływa więc na straty ciepła.

Dom pasywny w Poznaniu

Dom w Poznaniu wybudowano według projektu z115 biura Z500 – w technologii szkieletowej prefabrykowanej. Nie można jej jednak mylić z popularnymi kanadyjczykami. Ściany zewnętrzne charakteryzują się współczynnikiem przenikalności cieplnej na poziomie U=0,09 W/(m²K), zastosowano tu wełnę mineralną o grubości 15 cm (lambda 0,033 [W/mK]), natomiast na elewacji 25-centymetrową warstwę styropianu (o lambdzie 0,031 [W/mK]). Dach zaizolowano wełną mineralną o grubości 50 cm (i lambdzie 0,035 [W/mK]). Dom posadowiono na płycie fundamentowej o grubości 25 cm, w której zatopiono ogrzewanie podłogowe. Stanowi więc swego rodzaju wielki akumulator ciepła, który raz nagrzany bardzo długo oddaje ciepło do wnętrza domu. Fundament został zaizolowany 40-centymetrową warstwą płyt perymetrycznych pod spodem oraz 20-centymetrową wokół (płyty perymetryczne dedykowane są przede wszystkim do miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z gruntem lub środowiskiem trwale obciążonym wodą - dzięki właściwościom wodoodpornym nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń). Oznacza to, że wnętrze domu zostało zabezpieczone z każdej strony warstwą izolacyjną o średniej grubości 40 cm!  

Na części elewacji pokrytej styropianem nałożono tynk. Na niektórych jej fragmentach ułożono zaś deskę elewacyjną z eleganckiego i trwałego modrzewia syberyjskiego. Pod drewnem zamiast styropianu zainstalowano wełnę mineralną o grubości 20 cm (lambdzie 0,033  [W/mK]).

Do przygotowania wody użytkowej oraz ogrzania ciepła za pośrednictwem podłogówki zainstalowano pompę ciepła z poziomym gruntowym wymiennikiem (COP urządzenia wynosi 4,3). Z kolei za wstępne ogrzanie powietrza zimą i chłodzenie latem odpowiada zaś gruntowy wymiennik ciepła o długości 30 mb zakopany 2 m pod ziemią. Wymianę powietrza oraz generowanie zysków energetycznych z odprowadzanego powietrza realizuje rekuperator z systemem dystrybucji ciepła (o sprawności 95%).

 

elwiz_energio_passivW domu pasywnym w Poznaniu zainstalowano posiadające certyfikat PHI okna firmy Elwiz dedykowane inwestycjom pasywnym.  Okna Elwiz Energio Passiv® wykonane z kształtowników PCV na bazie systemu enegeto® to rozwiązanie opatentowane przez producenta i potwierdzone certyfikatem PHI. W oknach połączono szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych dla zapewnienia wysokiej izolacyjności termicznej: zastąpiono wzmocnienia stalowe specjalnymi wzmocnieniami BASF w tworzyw i włókien szklanych, wykorzystano technologię wklejania szyb, jak również docieplono dodatkowo wewnętrzne komory profili, redukując potencjalny mostek termiczny, co pozwoliło na uzyskanie bardzo niskiej wartości przenikalności cieplnej dla okien na poziomie do Uw = 0,65 W/(m²K). Okna zostały zamontowane na konsolach w warstwie izolacji przy wykorzystaniu dedykowanych do tego konsol, co wymagało ogromnej precyzji od wykonawcy. Na oknach zainstalowano zaś rolety zewnętrzne zaciemniające i zabezpieczające wnętrze przed przegrzaniem.

 

Foto: Multicomfort Sp. z o.o. 

Realizacja: www.multicomfort.pl

Znajdź producenta okien