Najbardziej znane marki profili PVC

Jakie marki profili z PVC cieszą się największą rozpoznawalnością wśród inwestorów indywidualnych? Które marki są najchętniej wybierane prze klientów budujących dom?

Na te pytania odpowiadają m.in. dwa badania znajomości marek profili PVC, które zostały zrealizowane w tym roku przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz portal budowlany Budujemydom.pl. Są to badania wspomaganej znajomości profili okiennych, gdzie respondentom przedstawiono marki profili i poproszono o wskazanie znanych im marek. 

Oczywiście ze względu na specyfikę naszych produktów, a w zasadzie półproduktów, trudno oczekiwać wysokiego wskaźnika znajomości spontanicznej marek profili okiennych. Niemniej biorąc pod uwagę aktywność reklamową, komunikację skierowaną do klientów indywidualnych oraz „markowanie” okien przez wielu sprzedawców i producentów okien marką systemu, tego typu badania mogą być jakimś miernikiem skuteczności – podsumowuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast sp. z o.o. Jest to też istotne kryterium z punktu widzenia dystrybutorów, którzy posiadając w ofercie rozpoznawalne, wzbudzające zainteresowanie klientów, marki podnoszą swoją konkurencyjność. 

Badanie omniASM

Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku już po raz kolejny przeprowadziła w lutym 2021 r. badanie znajomości marek profili okiennych z PVC.  Badanie zrealizowane zostało techniką CAWI  na próbie N=1044 dorosłych Polaków budujących/remontujących własne domy jednorodzinne, wśród których  54,2 % stanowiły kobiety, a 45,8 % mężczyźni. Było to badanie wspomaganej znajomości profili okiennych, gdzie respondentom przedstawiono marki profili i poproszono o wskazanie znanych im marek.  Najbardziej znaną marką profili okiennych z PVC jest aluplast®, jednak jak widać również blisko co piąty ankietowany nie wskazał żadnej marki profili. 

aluplast_omniASM_badanie_znajomosci_marek_profili_okiennych_PVC

Źródło: omniASM, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

 

Ankieta wśród członków klubu Budujących Dom miesięcznika "Budujemy Dom"

Również miesięcznik "Budujemy Dom" przeprowadza cykliczne ankiety dotyczące znanych i preferowanych marek profili okiennych z PVC wśród swoich czytelników skupionychw klubie Budujących Dom. Badanie zrealizowane zostało w kwietniu 2021, a badana grupa respondentów liczyła tym razem 854 osób. Ankietowane osoby miały zaznaczyć znane im, choćby ze słyszenia, marki profili PVC, a z drugiej strony proszone były o wskazanie którą markę zastosowaliby we własnym domu. Markę aluplast jako znaną wymieniło ponad 2/3 ankietowanych, natomiast jej zastosowanie deklaruje co piąty respondent.


Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: Czy znasz tę markę / producenta?

aluplast_budujemy_dom_rankin_profili_okiennych_PVC_2021

Rozkład procentowy liczby osób zainteresowanych zastosowaniem produktów poszczególnych firm w budowie własnego domu

aluplast_budujemy_dom_rankin_profili_okiennych_PVC_2021_zastosowanie

Źródło: www.budujemydom.pl