Okna i drzwi balkonowe z roletą nadstawną – sztywność konstrukcji

Okno lub drzwi balkonowe z roletą nadstawną są konstrukcja wymagającą specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych. Skrzynka roletowa, zamontowana do górnego poziomu ramy okiennej, praktyczne uniemożliwia jego zamocowanie do bryły budynku. Z tego względu ten fragment ramy okiennej należy traktować jako element swobodny, podobnie jak słupek okienny, który musi samodzielnie wykazać odpowiednią wytrzymałość na obciążenie wiatrem. W tym celu mamy do dyspozycji kilka rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych:

1.Rozwiązanie podstawowe.

Praktycznie do szerokości okna 1,6m wystarczającą sztywność zapewnia odpowiednie wzmocnienie stalowe w ramie okiennej. Skrzynka roletowa mocowana jest za pomocą standardowego adaptera PVC, zapewniającego odpowiednią szczelność lecz pozbawionego właściwości statycznych.

roleta12.Rozwiązanie wzmocnione.
Dla rolet o szerokości powyżej 1,6m stosuje się specjalny adapter stalowy, który w połączeniu z wzmocnieniem stalowym w ramie okiennej gwarantuje odpowiednia sztywność całej konstrukcji.
roleta23.Konsole statyczne. 
W przypadku dużych konstrukcji, takich jak np. drzwi tarasowe, adapter stalowy i wzmocnienie w ramie okiennej mogą być niewystarczające. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie specjalnych konsol statycznych. Elementy te umożliwiają zamocowanie całej konstrukcji do nadproża, z ominięciem przestrzeni, której znajduje się nawinięty pancerz rolety. Konsola znajduje się wewnątrz skrzynki roletowej, jest całkowicie niewidoczna i odpowiednio .  
               Obraz3
                  Rys. 3. Zasada działania konsoli statycznej

             5
                Rys. 4. Docieplenie konsoli statycznej

Istnieją odpowiednie tabele i kalkulatory ułatwiające dobór ilości konsol statycznych oraz ich rozmieszczenie.

6
Rys. 5. Tabela doboru konsoli statycznych

4.Łączniki statyczne.
Są konstrukcje okienne dla których powyższe rozwiązania są jednak niewystarczające, np. duże drzwi tarasowe z naświetlamy bocznymi. W takich przypadkach konieczny jest podział tych elementów na osobne ramy i skrzynki roletowe oraz użycie łączników statycznych. Systemowe rozwiązania pozwalają na stworzenie w miejscu łączenia ram okiennych przestrzeni między skrzynkami roletowymi. W ten sposób przedłużone wzmocnienie stalowe łącznika statycznego może być zakotwione do nadproża. Specjalne zaślepki i maskownice zaślepiają szczelinę między skrzyniami roletowymi tworząc estetyczne wykończenie.

        7

88

Rys. 6. Łączniki statyczne
Kwestia sztywności okien z roletami nadstawnymi jest często lekceważona, co może powodować wiele problemów ujawniających się w trakcie użytkowania, gdy ewentualne zmiany lub dodatkowe mocowania są często niemożliwe. Najczęściej pojawiającym się błędem jest stosowanie standardowego łączenia skrzynek roletowych do ram okiennych dla wszystkich rodzajów konstrukcji. Rozwiązanie to natomiast jest dopuszczalne tylko w pewnym zakresie wymiarów.

 

 

1

Znajdź producenta okien