Ogólne Warunki Dostaw

Warunki współpracy z naszą firmą definiują Ogólne Warunki Dostaw dostępne poniżej w formacie .pdf.

Niniejsze ogólne warunki dostaw (zwane dalej „Warunkami”) stanowią standardowe warunki dostaw realizowanych przez spółkę ALUPLAST Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Dostawcą”. Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach handlowych z klientami będącymi przedsiębiorcami (w dalszej części „Odbiorca”). Niniejsze Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (w dalszej części „Umowa”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione.

Do pobrania