Akademia Eksperta

Produkcja okien skandynawskich, otwieranych na zewnątrz w systemie Nord-line - charaktersytyka

Produkcja okien skandynawskich, otwieranych na zewnątrz w systemie Nord-line - charaktersytyka

Jak wskazują badania rynkowe oraz deklaracje wiodących producentów okien, od kilku lat motorem napędowym rozwoju polskiej branży stolarki okiennej jest zwiększająca się stale sprzedaż eksportowa. Polskim producentom z sukcesami udaje się podbijać kolejne rynki. Wciąż jednak można spotkać w Europie rynki, które m.in. ze względu na pewne uwarunkowania kulturowe oraz odmienność techniczną w zakresie konstrukcji stolarki okiennej, opierają się masowemu zalewowi okien z Polski.

aluplast

aluplast - skandynawski rynek

Takimi przykładami są z pewnością rynek brytyjski oraz rynki skandynawskie, gdzie popularnymi rozwiązaniami są okna otwierane na zewnątrz. W poniższym artykule spróbujemy od strony technicznej scharakteryzować na czym polega odmienność w produkcji okien na rynek skandynawski, w oparciu o dededykowany temu system okienny Nord-line.Podstawową różnicą, która odróżnia okna wykonane na podstawie systemu Nord-Line od europejskiego typu okien, jest otwieranie na zewnątrz. Nowa wersja systemu została wyposażona w dodatkową uszczelkę środkową, co zwiększa szczelność całej konstrukcji.

Skandynawski klimat, mentalność i warunki wymagają przestrzegania klasycznego, od lat wypracowanego, podejścia do właściwości i kształtu konstrukcji okiennych. Niskie temperatury powietrza i stałe wiatry wymagają okien o mniejszej powierzchni, które przepuszczałyby przy tym jak najwięcej światła słonecznego. Stąd też zaprojektowane zostały profile o małej szerokości i znacząco większej, niż w standardowych oknach, głębokości zabudowy, która pozwala na uzyskanie odpowiedniej sztywności okien. Różnica w konstrukcji widoczna jest na rys. 1, gdzie przedstawiono standardowe przekroje profili „Nord-Line” i klasyczne na bazie systemu aluplast ID4000.

Jeszcze jednym ciekawym wyróżnikiemem okien „Nord-line” jest brak słupka ruchomego, który istnieje we wszystkich europejskich systemach. Rolę słupka ruchomego pełni zwykły stały słupek dokręcony do skrzydła i wyposażony w odpowiednie zaślepki na dole i u góry.

aluplast

aluplast - Najpopularniejsze typy tzw. okien skandynawskich

Okna wykonane z profili takiego kształtu mają pewne zalety. Po pierwsze – zwiększoną o 5-8% ilość światła słonecznego przy jednakowych wymiarach (okno europejskie i okno wykonane z profili „Nord-line”). Po drugie, w takich oknach szyba, o większej powierzchni w stosunku do okien klasycznych, ma większy wpływ na współczynnik przenikalności cieplnej. Ze względu na to, że ma najczęściej lepszy współczynnik niż profil, znacznie „poprawia” to cieplne charakterystyki okna „Nord-line”. Po trzecie, im większe parcie wiatru, tym szczelniej domykane okna (im większy wiatr tym szczelniejsze okno). Woda przedostająca się w szczelinę między ościeżnicą a skrzydłem swobodnie wypływa, a przestrzeń ta cięgle jest wietrzona i sucha. Dodatkowo przy otwieraniu okien woda, która może pozostać na dolnej krawędzi skrzydeł, nie trafia do mieszkania.

Niestandardowy kształt profili wymaga użycia nietypowych okuć. Producentem i dostawcą takich okuć jest zaledwie kilka firm. Głównym wyróżnikiem tych okuć jest inna zasada działania mechanizmu. Istnieje szeroka lista oferowanych typów otwierania okien „Nord-line”. W zależności od tradycji i przyzwyczajeń w różnych rejonach mniej lub bardziej popularne są różne typy okien. Duńczycy chętniej używają okien rozwiernych (side-hung), a w Norwegii bardziej popularne są okna obrotowe typu top-swing .

Przykłady prostych okuć do okien skandynawskich

Okucia

Co ważne i co wymaga wyjaśnienia z klientem jeszcze przed rozpoczęciem konstruowania, to to że każdy typ otwierania może mieć kilka wariantów wykonania. I tak na przykład okucia typu „side-hung” mogą być z klamką lub z haczykami. Z kolei haczyki mogą być lakierowane lub ocynkowane. Zawiasy w komplecie również mogą występować jako lakierowane lub ocynkowane i, co jest ważną drobnostką, z ozdobami lub bez nich. Każdy szczegół jest bardzo istotny, wymaga negocjacji i wyjaśnienia wszystkich szczegółów z klientem przed wykonaniem wyceny.

aluplast

aluplast - okna w systemie Nord-Line

Jest jeszcze kilka innych typów okien, absolutnie nietypowych dla naszego rynku, ale nie mniej ciekawych:  uchylno-przesuwne – skrzydło podnosi się i przesuwa o 10-15cm do dołu;  rozwierno-przesuwne – otwierane na zewnątrz i przesuwane o 10-15 cm w lewo lub w prawo, czy okna obrotowe wokół pionowej osi.Sama produkcja okien w systemie „Nord-Line” wymaga dokładności zbliżonej do tolerancji konstrukcji aluminiowych. Tolerancja odstępu skrzydła od ramy dla okien standardowych jest 12+1,5-0,5, dla okien „Nord-line” ta tolerancja jest zaledwie 5,10,+0,5 (9,10,+0,5). 

Takie dokładności wymagają precyzyjnych ustawień obrabiarek na produkcji: piły do cięcia profili i oczywiście zgrzewarki. Nietypowe – 120 x 46mm – wymiary ościeżnicy utrudniają wyregulowanie zgrzewarki i dopasowywanie do ustawień zgrzewania skrzydła. Ważnym jest nie sam wymiar ramy lub skrzydła, a rozbieżność między wymiarem ramy a skrzydła. Najbardziej skomplikowanymi pod względem dokładności wymiarów są okna „top-swing” – okna obrotowe w poziomie. Zwiększenie lub zmniejszenie luzu między ościeżnicą a skrzydłem o 0,5-1mm prowadzi do zacierania lub blokowania okuć i, co jest ważniejsze, nieszczelności okien. Najsłabszym punktem wymienionego okna są naroża: różnica przekątnych, odchyłki wymiarowe (skrzydła lub ościeżnicy) powodują możliwość powstania nieszczelności w narożach, czego skutkiem jest nieszczelność całego okna.

aluplast - okna w systemie Nord-line

Okna „Nord-line” mają również określone wymogi i ograniczenia konstrukcyjne. Te ograniczenia wynikają nie tylko z wymagań statycznych, ale i konstrukcyjnych charakterystyk i możliwości okuć. Tak więc nie można wykonać okna poziomego, dwukwaterowego z otwieraniem „top-swing” chociaż w jednej kwaterze. Pionowe dwukwaterowe okno „top-swing” wykonać można bez zastrzeżeń. Istnieją odpowiednie wymogi co do wyboru słupka stałego przy zastosowaniu haczyków.
Wymienione wyżej wymogi co do precyzyjności produkcji, wszechstronnej i głębokiej wiedzy podczas konstruowania, uwzględnienia wielu wymagań klienta wymagają odpowiednio przeszkolonej i doświadczonej ekipy. Ale ten kto zdecydował się na produkcję takich okien ma pewne przewagi – znacznie wyższa cena okien, pewne uniezależnienie się od sezonowości.

aluplast

aluplast - blokada

Blokada

Blokada przed podniesieniem lub zamknięciem okna (skrzydła). Aby podnieść lub zamknąć skrzydło, należy odpowiednio zluzować skrzydło i nacisnąć specjalny (na zdjęciu) haczyk. Przewidziano to dla bezpieczeństwa dzieci, aby nie mogły one swobodnie otwierać okno, a zamykając je nie uszkodzili sobie ręki. Blokuje się skrzydło na odpowiedniej odległości, również aby dziecko przez przypadek nie wypadło z okna.

Zobacz również:

UWAGA NA PROPORCJE

System Nord-line jest bardzo ciekawą, a zarazem wymagającą konstrukcją, przy której należy zwrócić dużą uwagę na zachowanie proporcji wymiarów skrzydła względem ramy. Bez tego okucie, które jest dedykowane do tego systemu (IPA), nie spełni swojej funkcji, a okno będzie nieszczelne. Konstruk-cje w tym systemie uważane są za złożenia nietypowe, dlatego w naszej fir-mie produkowane są przez osobny dział, w którym doświadczeni pracownicy stawiają czoła problemom takim jak np.: utrzymanie wymiarów po zgrzaniu, dobór i montaż okuć, odwodnienia, okapniki, wykonanie nawiewników itp. Okna w tym systemie różnią się od okien produkowanych w bardziej stan-dardowych systemach, oprócz otwierania na zewnątrz, również tym, że IPA montowane na oknie nie jest okuciem obwiedniowym. Jedną z ciekawostek i zalet elementów w tej technologii jest profil 140098, który może pełnić funkcję zarówno „słupka” stałego jak i ruchomego. Konstrukcje okien w systemie Nord-line pozwalają na różne systemy otwie-rania np: Top-swing (obrotowe 180°), Top-hung (wychylne), okno otwierane na bok 90° itp. Okno Top-swing i Top-hung są systemami najczęściej produ-kowanymi w naszej firmie.

- Tomasz Pewny, Kierownik produkcji AM Okna z Gorzowa Wielkopol-skiego, www.amokna.eu

WYMAGANA PRECYZJA

Okna typu skandynawskiego są otwierane na zewnątrz na kilka sposobów. Występują tu głównie dwa typy okien: Top- i Side-hung i Top-swing. Ponad to można spotkać również, nieco mniej popularne konstrukcje, jak SIDE SVING, Top- i Side-reversible.Produkcja tych okien wymaga dużej dokładności i wiedzy, gdyż każdy ro-dzaj ma różne wymiary ramy i skrzydła. Do produkcji niezbędne są również specjalnego typu okucia. Jest to produkt, który od producenta okien wyma-ga bardzo dużej precyzji podczas produkcji – ze względu na problem z ich właściwym uszczelnieniem. Do niedawna okna tego typu były produkowane wyłącznie z drewna, jednak czasy się zmieniają i dziś możemy też stosować profile PVC. Aluplast ma w swojej ofercie profile - Nord-line. Do produkcji po-trzebne są specjalne narzędzia – culagi czy frezy. Ponadto produkcja odbywa się tylko ręcznie, a to sprawia, że jest stosunkowo mało popularna. Firma Bob-rollo produkuje tego typu okna od 2008 roku, z dużym powodzeniem i ku zadowoleniu naszych klientów.

- Andrzej Konieczny, dyrektor eksportu w firmie BOB-ROLLO z Rumii, www.bobrollo.com.pl

OKNA Z HACZYKIEM

Produkcja okien Nord-line wymaga dużej dokładności wykonania wynikającej z konstrukcji bezprzylgowej. Stosuje się również całkowicie odmienne syste-my okuwania (Mila, IPA). Najczęściej stosowane okucie to Top-swing – czyli okno obrotowe (klamka u dołu, po obrocie okno można umyć od wewnątrz). Charakterystyczne są okucia na haczyki. Dodatkową cechą charakterystycz-ną jest inny luz wrębowy w oknie Top-swing. Idea okna otwieranego na ze-wnątrz wynika ponoć z potrzeby stawiania kwiatów i innych ozdobników na parapetach.

-Tomasz Piechocki, Kierownik produkcji MIROX Sp. z o.o., www.mirox.pl

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł

Udostępnij na linkedin linkedin linkedin Udostępnij na facebook facebook facebook

Może Cię zainteresować

Jak wyznaczyć izolacyjność akustyczną okien?

Akademia Eksperta

Jak wyznaczyć izolacyjność akustyczną okien?

Kliknij, aby zobaczyć more
Okna holenderskie: nietypowy profil i wyjątkowy wygląd. Blockprofile NL

Akademia Eksperta

Okna holenderskie: nietypowy profil i wyjątkowy wygląd. Blockprofile NL

Kliknij, aby zobaczyć more