Produkcja okien skandynawskich, otwieranych na zewnątrz w systemie Nord-line - charaktersytyka

nordline1Jak wskazują badania rynkowe oraz deklaracje wiodących producentów okien, od kilku lat motorem napędowym rozwoju polskiej branży stolarki okiennej jest zwiększająca się stale sprzedaż eksportowa. Polskim producentom z sukcesami udaje się podbijać kolejne rynki. Wciąż jednak można spotkać w Europie rynki, które m.in. ze względu na pewne uwarunkowania kulturowe oraz odmienność techniczną w zakresie konstrukcji stolarki okiennej, opierają się masowemu zalewowi okien z Polski. Takimi przykładami są z pewnością rynek brytyjski oraz rynki skandynawskie, gdzie popularnymi rozwiązaniami są okna otwierane na zewnątrz. W poniższym artykule spróbujemy od strony technicznej scharakteryzować na czym polega odmienność w produkcji okien na rynek skandynawski, w oparciu o dededykowany temu system okienny Nord-line.Podstawową różnicą, która odróżnia okna wykonane na podstawie systemu Nord-Line od europejskiego typu okien, jest otwieranie na zewnątrz. Nowa wersja systemu została wyposażona w dodatkową uszczelkę środkową, co zwiększa szczelność całej konstrukcji. Skandynawski klimat, mentalność i warunki wymagają przestrzegania klasycznego, od lat wypracowanego, podejścia do właściwości i kształtu konstrukcji okiennych. Niskie temperatury powietrza i stałe wiatry wymagają okien o mniejszej powierzchni, które przepuszczałyby przy tym jak najwięcej światła słonecznego. Stąd też zaprojektowane zostały profile o małej szerokości i znacząco większej, niż w standardowych oknach, głębokości zabudowy, która pozwala na uzyskanie odpowiedniej sztywności okien. Różnica w konstrukcji widoczna jest na rys. 1, gdzie przedstawiono standardowe przekroje profili „Nord-Line” i klasyczne na bazie systemu aluplast ID4000.
  nordline2
Rys.1  Porównanie przekrojów profili Nord-line oraz Ideal 4000.
Jeszcze jednym ciekawym wyróżnikiemem okien „Nord-line” jest brak słupka ruchomego, który istnieje we wszystkich europejskich systemach. Rolę słupka ruchomego pełni zwykły stały słupek dokręcony do skrzydła i wyposażony w odpowiednie zaślepki na dole i u góry.

Position2
Rys. 2 Przekrój okna dwuskrzydłowego z ruchomym słupkiem.

Okna wykonane z profili takiego kształtu mają pewne zalety. Po pierwsze – zwiększoną o 5-8% ilość światła słonecznego przy jednakowych wymiarach (okno europejskie i okno wykonane z profili „Nord-line”). Po drugie, w takich oknach szyba, o większej powierzchni w stosunku do okien klasycznych, ma większy wpływ na współczynnik przenikalności cieplnej. Ze względu na to, że ma najczęściej lepszy współczynnik niż profil, znacznie „poprawia” to cieplne charakterystyki okna  „Nord-line”. Po trzecie, im większe parcie wiatru, tym szczelniej domykane okna (im większy wiatr tym szczelniejsze okno). Woda przedostająca się w szczelinę między ościeżnicą a skrzydłem swobodnie wypływa, a przestrzeń ta cięgle jest wietrzona i sucha. Dodatkowo przy otwieraniu okien woda, która może pozostać na dolnej krawędzi skrzydeł, nie trafia do mieszkania.

Niestandardowy kształt profili wymaga użycia nietypowych okuć. Producentem i dostawcą takich okuć jest zaledwie kilka firm. Głównym wyróżnikiem tych okuć jest inna zasada działania mechanizmu. Istnieje szeroka lista oferowanych typów otwierania okien „Nord-line”. W zależności od tradycji i przyzwyczajeń w różnych rejonach mniej lub bardziej popularne są różne typy okien. Duńczycy chętniej używają okien rozwiernych (side-hung), a w Norwegii bardziej popularne są okna obrotowe typu top-swing .
4
Rys. 3 Najpopularniejsze typy tzw. okien skandynawskich
Co ważne i co wymaga wyjaśnienia z klientem jeszcze przed rozpoczęciem konstruowania, to to że każdy typ otwierania może mieć kilka wariantów wykonania. I tak na przykład  okucia typu „side-hung” mogą być z klamką lub z haczykami. Z kolei haczyki mogą być lakierowane lub ocynkowane. Zawiasy w komplecie również mogą występować jako lakierowane lub ocynkowane i, co jest ważną drobnostką, z ozdobami lub bez nich. Każdy szczegół jest bardzo istotny, wymaga negocjacji i wyjaśnienia wszystkich szczegółów z klientem przed wykonaniem wyceny.
4
Rys. 4 Przykłady prostych okuć do okien skandynawskich

5

Fot. Przykład okien skandynawskich wyposażonych w zamknięcia haczykowe (fot. Roofex - HIGH TECHNOLOGY WINDOWS)
Jest jeszcze kilka innych typów okien, absolutnie nietypowych dla naszego rynku, ale nie mniej ciekawych:  uchylno-przesuwne – skrzydło podnosi się i przesuwa o 10-15cm do dołu;  rozwierno-przesuwne – otwierane na zewnątrz i przesuwane o 10-15 cm w lewo lub w prawo, czy okna obrotowe wokół pionowej osi.Sama produkcja okien w systemie „Nord-Line” wymaga dokładności zbliżonej do tolerancji konstrukcji aluminiowych. Tolerancja odstępu skrzydła od ramy dla okien standardowych jest 12+1,5-0,5, dla okien „Nord-line” ta tolerancja jest zaledwie 5,10,+0,5 (9,10,+0,5). 

 10
Rys. 5 Luz między skrzydłem a ościeżnicą

7

Fot. Tolerancja szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą

Takie dokładności wymagają precyzyjnych ustawień obrabiarek na produkcji: piły do cięcia profili i oczywiście zgrzewarki. Nietypowe – 120 x 46mm – wymiary ościeżnicy utrudniają wyregulowanie zgrzewarki i dopasowywanie do ustawień zgrzewania skrzydła. Ważnym jest nie sam wymiar ramy lub skrzydła, a rozbieżność między wymiarem ramy a skrzydła. Najbardziej skomplikowanymi pod względem dokładności wymiarów są okna „top-swing” – okna obrotowe w poziomie. Zwiększenie lub zmniejszenie luzu między ościeżnicą a skrzydłem o 0,5-1mm prowadzi do zacierania lub blokowania okuć i, co jest ważniejsze, nieszczelności okien. Najsłabszym punktem wymienionego okna są naroża: różnica przekątnych, odchyłki wymiarowe (skrzydła lub ościeżnicy) powodują możliwość powstania nieszczelności w narożach, czego skutkiem jest nieszczelność całego okna.
Okna „Nord-line” mają również określone wymogi i ograniczenia konstrukcyjne. Te ograniczenia wynikają nie tylko z wymagań statycznych, ale i konstrukcyjnych charakterystyk i możliwości okuć. Tak więc nie można wykonać okna poziomego, dwukwaterowego z otwieraniem „top-swing” chociaż w jednej kwaterze. Pionowe dwukwaterowe okno „top-swing” wykonać można bez zastrzeżeń. Istnieją odpowiednie wymogi co do wyboru słupka stałego przy zastosowaniu haczyków.
Wymienione wyżej wymogi co do precyzyjności produkcji, wszechstronnej i głębokiej wiedzy podczas konstruowania, uwzględnienia wielu wymagań klienta wymagają odpowiednio przeszkolonej i doświadczonej ekipy. Ale ten kto zdecydował się na produkcję takich okien ma pewne przewagi – znacznie wyższa cena okien, pewne uniezależnienie się od sezonowości.

BlokadaBlokada przed podniesieniem lub zamknięciem okna (skrzydła). Aby podnieść lub zamknąć skrzydło, należy odpowiednio zluzować skrzydło i nacisnąć specjalny (na zdjęciu) haczyk. Przewidziano to dla bezpieczeństwa dzieci, aby nie mogły one swobodnie otwierać okno, a zamykając je nie uszkodzili sobie ręki. Blokuje się skrzydło na odpowiedniej odległości, również aby dziecko przez przypadek nie wypadło z okna. 

 

 

 

Fot. MIROX, www.mirox.pl 

         9       mirox2  

Fot. ROOFEXwww.roofex.pl 
Roofex1  roofex2 roofex3

Fot. BOB-ROLLOwww.bobrollo.com.pl

bobrollo  bobrollo2

 

NORD-LINE OKIEM PRAKTYKÓW
UWAGA NA PROPORCJE
System  Nord-line jest bardzo ciekawą, a zarazem  wymagającą konstrukcją, przy której należy zwrócić dużą uwagę na zachowanie proporcji wymiarów skrzydła względem ramy.   Bez tego okucie, które jest dedykowane do tego systemu (IPA), nie spełni swojej funkcji, a okno będzie nieszczelne. Konstruk-cje w tym systemie uważane są  za złożenia nietypowe, dlatego w naszej fir-mie produkowane są przez osobny dział, w którym doświadczeni pracownicy stawiają czoła problemom takim jak np.: utrzymanie wymiarów po zgrzaniu, dobór i montaż okuć, odwodnienia, okapniki, wykonanie nawiewników itp. Okna w tym systemie różnią się od okien produkowanych w bardziej stan-dardowych systemach, oprócz otwierania na zewnątrz, również tym, że IPA montowane na oknie nie jest okuciem obwiedniowym. Jedną z ciekawostek i  zalet elementów w  tej technologii jest profil 140098, który może pełnić funkcję zarówno „słupka” stałego jak i ruchomego. Konstrukcje okien w systemie Nord-line pozwalają na różne systemy otwie-rania np: Top-swing (obrotowe 180°),  Top-hung (wychylne), okno otwierane na bok 90° itp. Okno Top-swing  i Top-hung są systemami najczęściej produ-kowanymi w naszej firmie. - Tomasz Pewny, Kierownik produkcji AM Okna z Gorzowa Wielkopol-skiego, www.amokna.eu 

WYMAGANA PRECYZJA
Okna typu skandynawskiego są otwierane na zewnątrz na kilka sposobów. Występują tu głównie  dwa typy okien: Top- i Side-hung i Top-swing. Ponad to można spotkać również, nieco mniej popularne konstrukcje, jak SIDE SVING, Top- i Side-reversible.Produkcja tych okien wymaga dużej dokładności i wiedzy, gdyż każdy ro-dzaj ma różne wymiary ramy i skrzydła. Do produkcji niezbędne są również specjalnego typu okucia. Jest to produkt, który od producenta okien wyma-ga bardzo dużej precyzji podczas produkcji – ze względu na problem z ich właściwym uszczelnieniem. Do niedawna okna tego typu były produkowane wyłącznie z drewna, jednak czasy się zmieniają i dziś możemy też stosować profile PVC. Aluplast ma w swojej ofercie profile - Nord-line. Do produkcji po-trzebne są specjalne narzędzia – culagi czy frezy. Ponadto produkcja odbywa się tylko ręcznie,  a to sprawia, że jest stosunkowo mało popularna. Firma Bob-rollo produkuje tego typu okna od 2008 roku, z dużym powodzeniem i ku zadowoleniu naszych klientów.- Andrzej Konieczny, dyrektor eksportu w firmie BOB-ROLLO z Rumii, www.bobrollo.com.pl

OKNA Z HACZYKIEM
Produkcja okien Nord-line wymaga dużej dokładności wykonania wynikającej z konstrukcji bezprzylgowej. Stosuje się również całkowicie odmienne syste-my okuwania (Mila, IPA). Najczęściej stosowane okucie to Top-swing – czyli okno obrotowe (klamka u dołu, po obrocie okno można umyć od wewnątrz). Charakterystyczne są okucia na haczyki. Dodatkową cechą charakterystycz-ną jest inny luz wrębowy w oknie Top-swing. Idea okna otwieranego na ze-wnątrz wynika ponoć z potrzeby stawiania kwiatów i innych ozdobników na parapetach. -Tomasz Piechocki, Kierownik produkcji MIROX Sp. z o.o., www.mirox.pl 

 

 

Znajdź producenta okien