Profiokno nr 13

Wstęp

Parafrazując dosyć popularną pod koniec roku reklamę jednego z producentów samochodów: „nie będzie końca świata”, bo... na rynku pojawią się wkrótce niezawodne okna o ponadprzeciętnych właściwościach. Wprawdzie w reklamach chwalimy się nimi od dawna, jednak wkrótce zmiany w przepisach mogą spowodować, że to co jeszcze teraz wyjątkowe i ponadstandardowe, stanie się normą.

Hamulec wciąż włączony

Koniec 2012 roku przynosi sektorowi mieszkaniowemu spadek dynamiki rozpoczynanych inwestycji i wydawanych pozwoleń na budowę. Jednocześnie w pierwszych dziesięciu miesiącach 2012 roku inwestorzy oddali o 18% więcej mieszkań.

News

1. Okno TONTOR TOPTON E+ Ideal 8000 zdobywcą Grand Prix 2. aluplast w projekcie „Fabryka okien na żywo” podczas targów BUDMA.

Etykietowanie po polsku

Od kilku lat na łamach prasy branżowej np. Energia i Budynek 11/2011, Materiały z Konferencji Izolacje 2012, strony internetowe www.cieplej.pl, publikowane są artykuły opisujące metodę certyfi kowania energetycznego okien.

Energooszczędność z dopłatą

Zapowiadany w maju projekt NFOŚiGW dotyczący programu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych domów i mieszkań nabiera coraz bardziej wyraźnego kształtu. Szczegółowo określono już, jakimi parametrami powinny się charakteryzować przegrody oraz materiały budowlane, poszczególne instalacje i stolarka okienna. Stanowi to jasną informację dla producentów oraz dystrybutorów, na które z produktów należy zwrócić największą uwagę.

Przeniesienie praw do badań wstępnych typu

Wybór między posiadaniem własnych badań typu lub udostępnionych wielu producentom wydaje się oczywisty. Warto jednak zapoznać się z zasadami kaskadowania (przenoszenia) i uniknąć wielu błędów przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu.

Okna przesuwne

Ciągle rozwijający się eksport powoduje rosnące zainteresowanie polskich producentów okien konstrukcjami, uznawanymi w naszym regionie za nietypowe, a które w wielu krajach traktowane są jako standard. Przyzwyczailiśmy się, że skrzydła naszych okien rozwierają się i/lub uchylają, i to w kierunku do środka pomieszczenia. Są jednak regiony Europy i świata, gdzie wygląda to zdecydowanie odmiennie. Jednym z przykładów tzw. okien nietypowych są okna przesuwne.

Roleta z napędem elektronicznym

Tradycyjnie rolety są opuszczane za pomocą pasków przenoszących siłę użytkownika na rurę nawojową. Już 45 lat temu rozpoczęto w Europie wprowadzanie napędów elektrycznych, których największą zaletą było zastąpienie paska przełącznikiem elektrycznym, znacznie zwiększającym wygodę korzystania z rolet.

illbruck MOWO - narzędzie Wielkiej Rewolucji

Przygotowaniu do wprowadzenia restrykcyjnych przepisów dotyczących zwiększonej izolacyjności i eliminacji mostków technicznych towarzyszy wprowadzanie innowacyjnych technologii. System illbruck MOWO jest uzupełnieniem oferty ciepłego montażu i ostatnim jego brakującym ogniwem w ofercie. Przydatność w praktyce jako pierwszego kompletnego systemu montażu okien w ociepleniu, została potwierdzona przy budowie domu jednorodzinnego w Tczewie.

Nowa wersja WH Netu w Bob-Rollo

Większość naszych odbiorców doskonale zna moduł WH Net, który zapewnia tzw. "bezpapierowy" obieg dokumentów produkcyjnych. Jedną z jego znaczących zalet jest gromadzenie w systemie danych używanych do rozliczania produkcji. To ta funkcja w dużej mierze zdecydowała, że naszym narzędziem zainteresowała się firma Bob-Rollo z Rumi.

Centrum do obróbki ram

Firma PREZ-MET oferuje centra obróbcze − maszyny dedykowane do obróbki ram i skrzydeł okiennych z PVC. Centrum do obróbki ram jest urządzeniem sterowanym numerycznie, układy sterowania pracą poszczególnych podzespołów zaprojektowano i wykonano w oparciu o serwonapędy i sterowniki firmy Beckhoff.

Optymalizacja procesów online

Wiele fi rm okiennych ma problemy z przepływem informacji. Wszystko zaczyna się przy pomiarze okna u klienta przy pomocy rozsuwanej miary lub dalmierza laserowego i zanotowania wyników na kartce papieru.

Polski i niemiecki eksport stolarki PVC

Jeszcze dziesięć lat temu polscy producenci okien z tworzyw sztucznych sprzedawali swoje produkty prawie wyłącznie na rynku krajowym. Obecnie stolarka z PCW z Polski trafi a do ponad 60 krajów na całym świecie, z czego 95% eksportu – na liczący ponad 500 mln potencjalnych klientów rynek unijny.

Transgraniczne umowy handlowe

Stale rozwijająca się wymiana handlowa między firmami polskimi i zagranicznymi powoduje, że warto zgłębić wiedzę na temat prawnych regulacji umów sprzedaży w obrocie międzynarodowym. Często w natłoku obowiązków, działając w pośpiechu czy bezwiednie, bagatelizuje się prawne aspekty transakcji z podmiotami zagranicznymi.

Rekrutować każdy może

Aby skutecznie zatrudniać, wystarczy tylko przyłożyć należytą wagę do tego procesu. Sama rekrutacja to jeden z wielu etapów między decyzją o zatrudnieniu nowego pracownika a momentem podjęcia przez niego pracy.

Kowal zawinił, wieszają Cygana

Co oznacza, że dany towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany? Czy (i w jakim stopniu) sprzedawca jest odpowiedzialny za oczekiwania konsumentów związane z właściwościami towaru, powstałe na skutek oddziaływania informacji o produkcie i... reklamy?

Cieplejsze okna - plan zmian

Ministerstwo konsultuje środowiskowo przygotowane zmiany przepisów techniczno-budowlanych, mające zapewniać wdrażanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W obszarze wymagań, zawartych w Dziale X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” oraz Zał. nr 2 do rozporządzenia „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”, proponuje się również szereg zmian w odniesieniu do stolarki okiennej. 

Mącenie w stawie

Każde okno sprzedawane w Polsce, oprócz obiektowych wymagań nabywcy, musi przede wszystkim spełniać wymagania wynikające z treści krajowych przepisów techniczno-budowlanych. Zbiorem takich przepisów jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Polskie budownictwo, w tym i stolarka, ma być bardziej energooszczędne. Czy tak będzie istotnie?

Lekcja pasywności - pierwsza szkoła pasywna w Polsce

Decyzja o budowie pierwszej w Polsce szkoły pasywnej podyktowana była… potrzebą oszczędzania. Mimo wyższych nakładów inwestycyjnych, perspektywa wydatków na ogrzewanie sięgających najwyżej 1200 zł rocznie przekonała władze gminy do wykorzystania energooszczędnych rozwiązań.

Grzechy główne przy promocji budownictwa pasywnego

Aby szczęśliwie dojść do celu w Krainie OZE należy pochwalić się posiadaniem Rozumu, Serca i Odwagi. Inaczej – grozi nam popełnienie przynajmniej jednego z długiej listy grzechów promocji budownictwa energooszczędnego.