Profiokno nr 16

 

Wstęp

Zmiana daty w ostatnich latach nie wzbudza już takich emocji, jak na przełomie wieków, a i do zmian już nieco przywykliśmy. Jednak ich tempo i skala w ostatnim czasie mogą wiele osób przyprawić o ból głowy. Przy coraz mocniej zauważalnej polaryzacji rynku stolarki okiennej w Polsce, jeśli chodzi zarówno o udziały rynkowe fi rm, jak i oferowane rozwiązania produktowe, coraz trudniej może być znaleźć sobie miejsce fi rmom bez klarownej wizji działania. 

Niekorzystna sytuacja

Wstępne dane opublikowane przez GUS wskazują, że w okresie trzech kwartałów 2013 roku oddano do użytku 103 222 mieszkań, a więc o 1,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Co istotne, z kwartału na kwartał sytuacja w budownictwie ieszkaniowym pogarsza się, o czym świadczy trend spadkowy dynamiki.

Oznakowanie CE krok po kroku, cz. 2

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR). Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązującą Dyrektywę Rady UE 89/106/EWG. Przedmiotem rozporządzenia jest określenie warunków wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

Wymagania akustyczne dla okien

Jakie wymagania akustyczne stawia się przed producentami okien w Polsce i Europie? W jaki sposób normy regulują dźwiękoszczelność okien?

Przewiewne rozporządzenie

Od 01 stycznia 2014 roku w oknach robi się cieplej i niestety bardziej… przewiewnie. Nowe przepisy luzują jakościowe cugle producentom okien, dodając problemów nabywcom. Przyszła pora uczyć się „powietrza”.

Przepisowo niskie współczynniki

Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła to w zasadzie żadna nowość. Poważniejsze zmiany wprowadzi obniżenie maksymalnej wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego do 0,35 w okresie letnim. Nowe przepisy obowiązują już od początku 2014 roku.

Aluminiowa skóra - nakładki na okna PVC

Na przestrzeni ostatnich lat bardzo wyraźnie widać zmiany w sposobie myślenia o architekturze, a co za tym idzie, zauważalna jest również zmiana w zakresie kształtów i konstrukcji projektowanej stolarki okiennej.

Okna Królowej - produkcja "okien angielskich"

Okna w Wielkiej Brytanii otwierają się ... na zewnątrz. Ten pojedynczy fakt wystarcza, by ten rynek okien zdecydowanie różnił się od tego do czego przyzwyczajeni jesteśmy „na kontynencie”. Różnice te przejawiają się we wszystkich aspektach projektowania, produkcji i montażu okien.

Panele nakładkowe w pytaniach i odpowiedziach

Drzwi nakładkowe są produktem, na którym polski eksporter może dużo zarobić, bo ceny polskich producentów są znacznie niższe od zachodnich. Większość modeli można wykonać w tej technice.

Scentralizowane zarządzanie produkcją

Możliwość zarządzania produkcją bezpapierową przy użyciu oprogramowania komputerowego staje się obiektem zainteresowania coraz większej liczby przedsiębiorstw, działających w sektorze stolarki otworowej. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Państwu tego rozwiązania jako inwestycji w nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną. 

Programy wsparcia logistyki

Tradycyjna organizacja przedsiębiorstwa opiera się na podziale funkcji pomiędzy wykonawcami, co w większości przypadków prowadzi do położenia nacisku na sprawną realizację o szczególnych etapów, niż na efektywną obsługę rynku. Ta ostatnia funkcja staje się jednak coraz wyraźniejszą koniecznością.

Historia naprawy pewnego montażu

Obserwując zmieniającą się świadomość inwestorów i rosnącą wiedzę ekip montażowych na temat prawidłowego montażu stolarki otworowej, bezsprzecznie możemy stwierdzić, że znacząco rośnie liczba montaży prawidłowych, czyli z zabezpieczeniem warstwy izolacji.

Montaż okien w świetle gwarancji i zaleceń producentów

Jak mają się kwestie montażowe do udzielanych przez producenta stolarki okiennej gwarancji na wyrób? Jakie znaczenie mają zalecenia montażowe do jego wykonania?

Tajemniczy klient prawdę powie

Jeśli tylko mamy jakikolwiek wpływ na naszych dystrybutorów albo tym bardziej, jeśli mamy duży wpływ na naszych dystrybutorów – sprawdźmy ich pracę przy pomocy badań „mystery shopping” i rzetelnie wyciągnijmy wnioski. Co może oznaczać, że czasem trzeba uderzyć się w pierś.

Monter - czynnik sukcesu

W ostatnich miesiącach w branży stolarki wyraźnie da się zauważyć dynamiczny wzrost popytu i podaży na różnorodne szkolenia dedykowane ekipom monterskim. Czy to wynik nowej mody na inwestowanie w ludzi czy też przemyślanej strategii konkurowania, stosowanej przez producentów i firmy dealerskie?

Rozpoznawanie i tworzenie potrzeb klienta

Jedną z kluczowych kompetencji każdego handlowca jest umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów, a u bardziej wtajemniczonych sprzedawców dodatkowo jeszcze umiejętność tworzenia tych potrzeb.

Ile można zarobić na oknach z PCW

W 2008 roku polscy producenci sprzedali okna z tworzyw sztucznych za 3,6 mld zł i zarobili na tym ponad 190 mln zł. Dwa lata później zyski netto branży spadły do 155 mln zł, mimo że wartość sprzedanych okien wzrosła do 3,8 mld zł.

Aktywność w pasywnej hali sportowej

Powoli przekonujemy się do inwestycji wykonanych w technologii pasywnej, również w dziedzinie obiektów użyteczności publicznej. W gminie Słomniki powstała druga już pasywna hala sportowa.

Rozwiązania energooszczędne a wartość nieruchomości

Co wpływa na wartość nieruchomości? Czy energooszczędność zastosowanych w niej rozwiązań automatycznie sprawi, że będzie ją można sprzedać drożej?