Profiokno nr 10

Wstęp.

W procesie uczenia się każda osoba, chcąca osiągnąć poziom mistrzowski, musi przejść kilka podstawowych etapów od nieświadomej niekompetencji, poprzez świadomą niekompetencję i świadomą kompetencję, aż po nieświadomą kompetencję. 

Odwilż na koniec roku.

W 2011 roku sektor mieszkaniowy borykał się z wieloma trudnościami. Uwidacznia się to w porównaniu z wynikami z 2010 roku. Niemniej jednak koniec roku przynosi pewne ożywienie i nadzieję na kolejne kwartały.

Okna. Technika czy marketing?

Okno nie może być towarem, którego jedynym atrybutem jest cena sprzedaży (im niższa, tym lepsza), bo wyrób jest bardziej konkurencyjny i łatwiej do niego przekonać potencjalnych klientów. Właściwości okien powinny i często stają się dodatkowymi kryteriami oceny, które mają wpływ na politykę marketingową firmy, a w konsekwencji również na cenę sprzedaży wyrobu.

Koniec deklaracji zgodności.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. uchyla z dniem 1 lipca 2013 roku dyrektywę Rady 89/106/EWG, tym samym następuje kres stosowania deklaracji zgodności CE, czyli dokumentu powszechnie stosowanego, którego wzoru do tej pory nikt jednak nie widział. Po tej dacie rozpocznie się era... Deklaracji Właściwości Użytkowych, warto się do niej odpowiednio przygotować.

Termowizja w badaniu okien.

W Polsce nie ma systemu certyfikacji personelu zajmującego się badaniami termowizyjnymi. Tymczasem interpretacja obrazu – przy metodzie obrazowej i jakościowej – jest wysoce subiektywna i zależna od wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej badanie.

Bonding inside, sposób na zwiększenie konkurencyjności.

Bardzo silna konkurencja na rynku stolarki okiennej w Polsce powoduje, że producenci i sprzedawcy okien poddani są stałej presji poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zwiększających ich konkurencyjność rynkową. Potrzeba posiadania oferty wyróżniającej się na rynku swoimi cechami i korzyściami, dającej szansę realnego konkurowania oraz spełnienia wymogów prawnych i technicznych jest coraz większa.

Różne rynki, różne wyzwania.

Podejście do tematu izolacji termicznej okien jest diametralnie różne w Europie Północnej i w Europie Południowej ze względu choćby na klimat. Podobnie różne są upodobania odnośnie sposobów otwierania okien i ich zabezpieczeń. Stąd też bierze się między innymi wielość i różnorodność rozwiązań okuciowych stosowanych w stolarce europejskiej. Wszystkie te specyficzne upodobania i rozwiązania muszą uwzględniać producenci okien i drzwi, eksportujący swoje wyroby na rynki europejskie.

Akustyka okna z nawiewnikiem.

Wyobrażając sobie idealne mieszkanie czy dom, większość osób myśli o miejscu, w którym panuje ciepła atmosfera, gdzie mieszkańcy szukają spokoju i ciszy. Coraz częściej użytkownicy budynków borykają się z problemem nadmiernego hałasu przenikającego do pomieszczeń z zewnątrz.

Doświetlone poddasze.

Inwestorzy i przyszli mieszkańcy domów chcą efektywnie wykorzystać każdą powierzchnię budynku. Stąd na mieszkania zamienia się strychy i poddasza. Świetliki, lukarny, okna fasadowe i dachowe– to propozycje na zapewnienie właściwego oświetlenia wnętrza. Oprócz naturalnie montowanych okien w ścianach poddaszy, okna połaciowe nie wymagają ingerencji w konstrukcję dachu.

"Temperowanie" profili z uszczelkami.

Wielu producentów stolarki otworowej z PVC wytwarza swoje produkty w oparciu o profile z tzw.: wciągniętą uszczelką lub też ko-ekstrudowaną. Oba przypadki dotyczą obróbki profili PVC, zawierających wykonaną z elastycznego tworzywa, rozciągliwą i zgrzewalną uszczelkę przyszybową i/lub przylgową.

Poprawa jakości i wydajności szklenia.

Proces szklenia nie od dziś jest piętą achillesową wielu producentów okien. Udało się nam w nowatorski sposób usprawnić ten końcowy etap produkcji, dodając mierzenie listew przyszybowych do funkcji stołu do okuwania skrzydeł.

Dobre, lepsze, najlepsze...

Rynek pełen jest okien wyłącznie dobrych, lepszych i najlepszych. A gdzie podziewają się te złe, gorsze i najgorsze? Ktoś powie złośliwie, że jeśli te dobre są na rynku, to te złe są już z pewnością w domach inwestorów. Nie jest ani tak dobrze, jak mówią sprzedawcy, ani tak źle, jak chcieliby złośliwcy. A jak jest?

Świadczenia motywacyjne.

W poprzednim numerze „Profiokna” pokazywałem, jak motywować pracownika, nie wręczając za każdym razem pieniędzy. Styl zarządzania firmą, pochwały, zasięganie opinii, docenienie kompetencji mogą wzmocnić lojalność wobec firmy. Tym razem przeanalizujemy narzędzia pracy i systemy kafeteryjne.

Przewaga dzięki wiedzy.

Tylko ugruntowana wiedza o swoich produktach i ich właściwościach, poparta pogłębioną analizą ofert konkurencyjnych daje szansę na skuteczne kształtowanie oferty, poszukiwanie istotnych wyróżników i tworzenie przewag.

Trójwarstwowy system uszczelnień.

Można zaryzykować stwierdzenie, że montaż okien jest kluczowym elementem całego procesu związanego z ich zakupem, a okno w pełni staje się produktem dopiero w momencie prawidłowego zamontowania. Niestety często na tym etapie niweczony jest cały wysiłek związany z wyborem okien o podwyższonych parametrach.

Odporność okien na obciążenie wiatrem.

Okno zamontowane w budynku poddawane jest działaniu wiatru, czyli siłom parcia i ssania. Konstrukcja okienna musi być tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana, aby w trakcie jej użytkowania, na skutek działania sił parcia i ssania wiatru, nie doszło do nadmiernej przepuszczalności powietrza, przecieków wody opadowej i pękania szyb.

Szkło a izolacja akustyczna.

Liczone w decybelach 1 + 1 nie równa się 2! Dwa źródła akustyczne, o natężeniu 50 dB każde, wytwarzają w sumie hałas o natężeniu 53 dB. Podwojenie źródła hałasu wywołuje zwiększenie jego natężenia o 3 dB. Aby zwiększyć natężenie hałasu o 10 dB, należy dziesięciokrotnie zwiększyć liczbę źródeł hałasu. Jak przed dźwiękiem chronią nas szyby?