Porady

Program Czyste Powietrze. Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi?

Program Czyste Powietrze. Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi?

Wymiana okien to niewątpliwie jeden z istotnych elementów działań termomodernizacyjnych, które mogą skutecznie redukować straty energii w budynkach, a jednocześnie zwiększać komfort mieszkania. To niestety również niejednokrotnie spory wydatek. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę okien i drzwi. Zobacz jak uzyskać dofinansowanie dzięki programowi "Czyste Powietrze".

Program „Czyste powietrze” - cel

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r.

Ma on za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.

Program Czyste powietrze 3.0, czyli nowa odsłona od stycznia 2023 r.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 3.0 kładzie większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej budynków, której istotnym elementem jest m.in. wymiana okien i drzwi, jak również docieplenie budynków. Właśnie w przypadku kompleksowej termomodernizacji, poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego, można ubiegać się o wyższe poziomy dofinansowania.
Jedną z ważniejszych zmian w ramach Programu Czyste Powietrze 3.0 są przede wszystkim wyższe kwoty dotacji i nowe progi dochodowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:

  1. Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

2. Progi dochodowe, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania

- w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł

- w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł

- w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł na osobę

- w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł.

Jakie jest maksymalne dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”?

Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania zależą od progów dochodowych, do których kwalifikuje się osoba składająca wniosek i wynoszą odpowiednio:

 

Na co i w jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie?

W ramach program Czyste Powietrze poszczególne urządzenia i usługi mają określone różne maksymalne kwoty dotacji i intensywności dofinansowania. Kwota poszczególnych elementów nie może jednak przekroczyć maksymalnych poziomów dofinansowania. Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów prezentuje poniższa tabela (podane kwoty są KWOTAMI NETTO)

Kompleksowa termomodernizacja z audytem energetycznym

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Na wykonanie audytu energetycznego można uzyskać dofinansowanie w kwocie 1200 zł i kwota ta nie jest wliczana do ogólnego poziomu dofinansowania.

Czy można uzyskać dofinansowanie tylko na termomodernizację (wymianę okien, docieplenie budynku itp.)?

Nowa odsłona Czyste Powietrze 3.0 umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Termomodernizacja może być częściowa np. wymiana okien lub kompleksowa. Kompleksowa termomodernizacja ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub. o minimum 40%.

Jakie warunki należy spełnić przy ubieganiu się tylko o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych?

By ubiegać się o dofinansowanie tylko prac termomodernizacyjnych np. wymiany okien, docieplenia domu, wymiany drzwi konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Ile można uzyskać dofinansowania na wymianę okien w ramach termomodernizacji w programie Czyste Powietrze?

Dla kosztów związanych z wymianą okien, drzwi, czy też ociepleniem przegród nie ma określonych limitów kwotowych. Określona została natomiast intensywność, rozumiana jako % poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany.

Poziomy dofinansowania wymiany okien, drzwi i bram w zależności od progów dochodowych

Poziom dofinansowania podstawowy podwyższony najwyższy
  intensywność dofinansowania intensywność dofinansowania intensywność dofinansowania
 STOLARKA OKIENNA 40%   70% 100% 
 STOLARKA DRZWIOWA  40%   70%  100%  
 BRAMY GARAŻOWE  40%   70%  100%  

 

Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

By otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

Czy można uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w budynku wielorodzinnym?

Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (szczegóły programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ ). W zależności od wielkości dochodów, określone zostały trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania:

Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wymiany okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (szczegóły programu na stronie ).

W zależności od wielkości dochodów, określone zostały trzy poziomy dopłat oraz intensywności dofinansowania:

Z jakich programów można jeszcze uzyskać dopłaty do wymiany okien?

Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.

Więcej na temat możliwości rozliczenia kosztów wymiany okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej piszemy na stronie 

Nie masz środków własnych? Możesz skorzystać z refinansowania inwestycji w Programie Czyste Powietrze +

Generalnie dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane było po realizacji prac, które zostały wcześniej zgłoszone. Obecnie pojawiła się możliwość otrzymania prefinansowanie, czyli wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, żeby mógł rozpocząć prace.

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Jak złożyć wniosek o prefinansowanie?

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.


Gdzie i kiedy należy składać wnioski?


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najwygodniejszą formą aplikacji do programu Czyste Powietrze jest złożenie wniosku przez internet. Przykładową instrukcję wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze znajdziesz: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
https://czystepowietrze.gov.pl/


Szukasz dofinansowania na zakup i wymianę okien i drzwi. Sprawdź również możliwości dofinansowania w ramach ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ. Więcej informacji TUTAJ

 

Prześlij zapytanie o wycenę stolarki

My prześlemy je do naszych partnerów handlowcy, którzy przedstawią Ci ofertę oraz wyceny.

*Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest aluplast sp. z o.o. z siedzibą w Nagradowicach, ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice (Polska).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Przyjmuję do wiadomości, że Aluplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest producentem okien i drzwi, nie ma wpływu na wyceny dokonywane przez producentów i nie ponosi odpowiedzialności za ich działalność.

Zamawiając darmową wycenę okien wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych (adresu e-mail i numeru telefonu) producentom okien, z którymi współpracujemy.

* Pola wymagane

Wybierz plik

Znajdź najbliższy salon sprzedaży

Stolarkę w systemach aluplast wygodnie zamówisz u przedstawiciela w Twojej okolicy.

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł

Udostępnij na linkedin linkedin linkedin Udostępnij na facebook facebook facebook