Program Czyste Powietrze. Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi?

aluplast_okna_wymianaWymiana okien to niewątpliwie jeden z istotnych elementów działań termomodernizacyjnych, które mogą skutecznie redukować straty energii w budynkach, a jednocześnie zwiększać komfort mieszkania. To niestety również niejednokrotnie spory wydatek. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę okien i drzwi. Zobacz jak uzyskać dofinansowanie dzięki programowi "Czyste Powietrze".

  

Program „Czyste powietrze” - cel

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r.

Ma on za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie obejmuje:

 1. Wykonanie audytu energetycznego (co może zostać również dofinansowane) oraz przygotowanie projektu inwestycyjnego (zatwierdzonego przez osobę z uprawnieniami)
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie, a następnie rozliczenie inwestycji na podstawie dokumentów i faktur

Ile wynosi dofinansowanie na termomodernizację w ramach programu „Czyste powietrze”?

Program oferuje obecnie następujące formy dofinansowania:

 • bezzwrotnej dotacji, która wynosi do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Czy jest dofinansowanie wymiany okien?

Wymiana okien może zostać również dofinansowana, jako działanie dodatkowe, w ramach programu. Maksymalny poziom dofinansowania zależy od wybranej opcji związanej z wymianą źródła ciepła w domu.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania w ramach część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania wyglądają następująco:

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania dostępne są trzy opcje:

OPCJA 1 OPCJA 2 OPCJA 3

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła,

a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/ bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją

fotowoltaiczną

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją

fotowoltaiczną

 • 10 000 zł

 


Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania w ramach część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

W ramach podwyższonego poziomu dofinansowania dostępne są trzy opcje:

OPCJA 1 OPCJA 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem

wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
 • 15 000 zł


Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”

Udział w projekcie „Czyste powietrze” może wziąć osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wnioskować o podwyższone dofinansowanie może osoba, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

UWAGA: Od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 • Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 • Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

By otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

 • Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
 • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].

By spełnić minimalne wymagania programu w zakresie przenikania ciepła dla okien, rekomendujemy zastosowanie następujących systemów okiennych z naszej oferty: Ideal 8000 ; Intertec 85 oraz Ideal7000.


Kwalifikowany koszt wymiany okien. W jakiej wysokości można otrzymać dopłaty do wymiany okien?

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku poziomu podstawowego, na zakup i montaż stolarki okiennej (okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi) określone zostały na poziomie 30% poniesionych kosztów i maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 210 zł za m2, a na zakup stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe) na poziomie 30% poniesionych kosztów i maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 600zł za m2.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalny poziom dofinansowania w przypadku stolarki okiennej wzrasta do 60% i 420 zł za m2, a w przypadku stolarki drzwiowej do 60% i 1200 zł za m2

 

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

 • Wnioski o dofinansowanie można składać od 2018 do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz online (szczegóły znajdziesz na stronie nfosigw.gov.pl).
 • Wniosek o udział w projekcie znajdziesz w lokalnych oddziałach WFOŚiGW oraz do pobrania na ich stronach Internetowych. By zapoznać się z wymaganą dokumentacją KLIKNIJ: DOKUMENTACJA WYMAGANA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
 • Dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najwygodniejszą formą aplikacji do programu Czyste Powietrze jest złożenie wniosku przez internet. Przykładową instrukcję wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze znajdziesz: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

program_czyste_powietrze_jak_skladac_wniosek_przez_internet 

Szukasz dofinansowania na zakup i wymianę okien i drzwi. Sprawdź również możliwości dofinansowania w ramach ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ. Więcej informacji TUTAJ

Znajdź producenta okien