Bonding inside - tehnologia de lipirea a geamului

Tehnologia modernă bonding inside a companiei aluplast vă permite să lipiţi geamul în canat fără a fi nevoie să folosiţi elemente de consolidare din oțel în profiluri. Funcţia de susținere este preluată de pachetul de geamuri. Prin lipirea geamului și profilului de-a lungul întregului perimetru, o parte semnificativă din sarcina statică este transferată prin geam, mai rezistentă la încovoiere decât profilul ramei, stabilizând astfel fereastra.

Compania aluplast dispune de o ofertă cuprinzătoare de soluţii de sistem dedicate aplicării tehnologiilor de lipire geamurilor. Este deosebit de important să accentuăm cuvintele „soluţii de sistem”, deoarece avem o gamă întreagă de profiluri din seria IDEAL 4000, IDEAL 5000 și IDEAL 8000, care sunt pe deplin compatibile cu celelalte profiluri. 
 

Tehnologia de lipire a geamului - o stabilitate mai mare și o funcţionare mai îndelungată

 
Ideea tehnologiei „bonding inside” se bazează pe o schimbare a principiului de construcție, care constă în a
Aluplast_wklejanie_szyb_bonding_inside
face geamul un element de construcție al ferestrei. Adezivul aplicat pe întregul perimetru al contactului dintre geam și ramă le conectează permanent între ele și face ca în orice moment toate suprafeţele de sticlă să găsească suportul potrivit, ceea ce are nu doar un efect benefic pentru compensarea sarcinilor care apar în foile de pachete, dar stabilizează și menține în limite acceptabile susceptibilitatea secțiunii la deformare sub influența forțelor care apar ca urmare a fenomenelor atmosferice externe și a sarcinilor operaționale.
 
Datorită sudurii adezive flexibile, geamul nu este supus punctelor de tensionare și toate sarcinile statice sunt transferate pe întreaga suprafață a geamului. Prin distribuţia uniformă a tensionărilor în jurul perimetrului ferestrei, se elimină fenomenul de tensionare punctată în cazul utilizării garniturilor de geam și, prin urmare, riscul de crăpare a geamurilor în timpul transportului, asamblării și funcţionării ulterioare este redus semnificativ.  Dacă se foloseşte această tehnologie, tensiunea punctată în colțuri scade, ceea ce reduce susceptibilitatea la crăpare. Datorită îmbinării fixe a geamului și a ramei, riscul de îndoire, deformare și lăsare a ramei este redus, extinzând astfel durata de viață a ramelor fără a fi necesară ajustarea acestora.
 
Tehnologia de lipire a geamurilor „bonding inside” contribuie, datorită unei înfundări mai mari a geamului în profilul cercevelei, la scăderea valorii liniare a punții termice create la îmbinarea geamului și profilului, ceea ce asigură o protecţie mai bună împotriva formării de rouă pe marginea geamului și reduce valoarea coeficientului de transfer termic în construcția ferestrelor.
 
Tehnologia de lipire a geamului este o soluție care poate fi implementată atât în producţia de masă, cât și în producţia de loturi de ferestre individuale în această tehnologie. În acest scop, se utilizează pistoale de lipit manuale, precum și maşini semi-automate sau automate mai avansate. Producătorii care decid să implementeze această tehnologie vor aprecia cu siguranță lipsa necesităţii de a efectua operaţiuni legate de armarea profilurilor cercevelelor de oţel (depozitare, tăiere, înșurubare) și lipsa de aplicare a distanțierelor între geamuri în cazul în care vor exista erori de vitrare. Practic toți, începând cu producătorul de ferestre, prin vânzător, instalator, până la clientul final, obţin o serie de avantaje asociate aplicării acestei soluții.
 

 
 

MULTIFALZ - TEHNOLOGIA DE LIPIRE A GEAMURILOR "BONDING INSIDE 4.0"  

Observând tendinţele pieţei, unde pe de-o parte se tinde continuu spre îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale ferestrelor, iar pe de altă parte se aşteaptă să se creeze structuri tot mai stabile și mai confortabile, se poate ajunge la concluzia că viitorul ar trebui să aparțină tehnologiei de lipire a geamurilor. Cu siguranță, cea mai recentă soluţie de sistem aluplast - Multifalz, poate contribui la popularizarea tehnologiei de lipire a geamurilor. 

bonding_inside_en

Fot. „Multifalz” datorită noii geometrii a rabatării geamurilor, este posibilă nu doar vitrarea convențională, dar și lipirea geamurilor. 

Tehnologia Multifalz a companiei aluplast este o soluţie sistemică constând în construcţia de profile PVC multifuncţionale, care pot fi utilizate atât la geamurile convenţionale montate cu ajutorul garniturilor, cât și la lipirea geamurilor. Acest lucru îi ajută pe producători să răspundă diverselor nevoi ale clienților, limitând în același timp numărul de sortimente din depozit. Aceste tehnologii pot fi utilizate alternativ sau combinate în funcţie de necesităţi, de exemplu, este posibilă îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale structurii, eliminarea elementelor de consolidare din oţel și lipirea geamurilor sau utilizarea la ferestrele mai mari, atât a armării cu elemente de consolidare din oțel, cât și tehnologia de lipire a geamurilor. Pe baza unui singur profil al canatului, în funcţie de nevoile și cerinţele investitorului, puteţi oferi clienţilor dvs. o serie de avantaje suplimentare legate de tehnologia de lipire a geamului. Iar gama de beneficii suplimentare, în afară de îmbunătățirea izolației termice, este destul de mare.

 

bonding_inside_aluplast AVANTAJELE OFERITE DE TEHNOLOGIA DE LIPIRE A GEAMURILOR:

  • Risc redus de fisurare a geamurilor. Prin distribuţia uniformă a tensionărilor în jurul perimetrului ferestrei, se elimină fenomenul de tensionare punctată în cazul utilizării garniturilor de geam și, prin urmare, riscul de crăpare a geamurilor în timpul transportului, asamblării și funcţionării ulterioare este redus semnificativ. Dacă se foloseşte această tehnologie, tensiunea punctată în colțuri scade, ceea ce reduce susceptibilitatea la crăpare.

  • Stabilitate mai mare a ferestrelor. Datorită lipirii fixe a geamului și a ramei, riscul de îndoire, deformare și lăsare a ramei este redus, extinzând astfel durata de viață a ramelor fără a fi necesară ajustarea acestora.

  • Posibilitatea de creare a unor structuri mai mari. Noua serie de profile dedicată tehnologiei bonding inside, oferă posibilitatea de a folosi opțional armături din oțel, ceea ce permite crearea de ferestre cu dimensiuni mai mari. 

  • Izolare fonică mai bună, printr-o conexiune nemijlocită a cercevelei pe întregul perimetru al geamului, care nu se comportă ca o membrană vibratoare.

  • Protecţie mai eficientă împotriva efracției – lipsa posibilității de împingere și scoatere a geamului de pe cercevea, datorită canelurii perimetrale cu adeziv.

  • Proprietăți termice mai bune ale structurii. Încorporarea mai adâncă a geamului în profil duce la scăderea valorii liniare a punții termice create la îmbinarea geamului și profilului, ceea ce asigură o protecţie mai bună împotriva formării de rouă pe marginea geamului și datorită lipsei armărilor din oțel reduce valoarea coeficientului de transfer termic în profilele ferestrelor. 

  • Suprafeţe vitrate mai mari. Eliminarea consolidărilor din oțel vă permite să proiectaţi profiluri mai înguste. Cu aceleași dimensiuni ale ferestrei, suprafața geamului este mai mare și, prin urmare, încăperea este iluminată mai bine cu lumina naturală a soarelui și sunt posibile câștiguri termice suplimentare.

  • Greutatea redusă a structurilor întregi, datorită eliminării consolidărilor din oțel. Acest lucru influenţează în mod sigur confortul de lucru pe posturile de lucru legate direct de producţie, precum și a muncitorilor implicaţi în procesul de asamblare a ferestrelor pe șantier. Greutatea mai mică a întregii ferestre are un impact enorm asupra confortului de utilizare și funcționării sale.