Informație pentru furnizori și clienţi (destinatari)

Informație privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal
pentru furnizori și clienţi (destinatari) care sunt persoane fizice


În îndeplinirea sarcinilor de informare care decurg din art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (J.O. UE. L. din 2016 nr. 119, p. 1 cu modificările ulterioare). (în continuare: RGPD), vă informăm că:

1.    Numele și datele de contact ale administratorului de date:
Administratorul datelor dumneavoastră personale este
Aluplast Sp. z o.o. (numărul KRS [Numărul din Registrul Naţional Judiciar:] 0000123391)
str. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice,
tel. 61 654 34 00, e-mail: rodo@aluplast.com.pl

2.    Tipul datelor cu caracter personal
2.1.    Prenumele și numele, numele companiei, locul (adresa) sediului social de desfăşurare a afacerii, adresa de corespondenţă, adresa e-mail, numărul de telefon, CIF, REGON [număr statistic]

3.    Scopul și baza pentru prelucrarea datelor dvs.:
Datele dvs. personale sunt utilizate în următoarele scopuri:
3.1.    stabilirea unei relații comerciale (de ex. prezentarea unei oferte sau a unei cereri de ofertă) și în legătură cu încheierea și executarea contractului care ne leagă, inclusiv identificarea posibilelor reclamații (temeiul juridic: art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD), și
3.2.    îndeplinirea obligaţiilor legale care ne sunt impuse în temeiul dispoziţiilor privind contabilitatea și dreptul fiscal, de exemplu, emiterea și stocarea facturilor și a documentelor contabile (temeiul juridic: art. 6 alin. 1, lit. c RGPD, și
3.3.    stabilirea, investigarea sau apărarea de creanțe, ceea ce poate include vânzarea de creanțe, și
3.4.    verificarea contractorilor în ceea ce privește capacitatea lor de plată, și
3.5.    contracararea infracțiunilor și
3.6.    stabilirea și menţinerea relaţiilor cu clienţii și promovarea produselor noastre sub formă de marketing direct, adică în interesul nostru legitim (temeiul juridic: art. 6 alin. 1 lit. f RGPD).

4.    De unde dispunem de datele dvs.? Consecințele refuzului de furnizare a datelor:
Dispunem de datele dvs. deoarece singuri ni le-ați furnizat.
Furnizarea datelor dvs. personale este voluntară, însă este necesară pentru încheierea și executarea contractului.

5.    Perioada de stocare a datelor
Vom procesa datele dvs.:
5.1.    pentru perioada necesară încheierii și executării contractului dintre noi și perioada după care vor expira creanțele rezultate din acest contract;
5.2.    pentru perioada specificată în lege, de exemplu, perioada în care dispozițiile solicită să stocăm facturi și documente contabile.

6.    Destinatari de date
Datele dvs. personale sunt transmise:
6.1.    entităților care prelucrează date în numele nostru:
•    entităților care se ocupă de service-ul sistemelor noastre informatice și hardware;
6.2.    altor administratori de date, care prelucrează date în numele propriu:
•    care acționează în numele nostru agenții de publicitate sau alte entități care desfășoară în numele nostru activități de marketing sau promoționale (se referă la clienți),
•    entități care oferă servicii de consultanță, audit și asistență juridică pentru noi,
•    bănci, alte instituții de plată și societăți de asigurări,
•    entități care operează servicii poștale, curierat, expediere, transport,
•    entităţi care desfăşoară activităţi de colectare a datoriilor sau cumpărători de creanțe (se referă la clienţi).
În plus, putem furniza unele informaţii ale dvs. autorităților relevante ale statului, de exemplu autorităților de aplicare a legii, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, autorităților fiscale, Oficiul central de statistică sau terților care fac o astfel de solicitare pe baza temeiului juridic aplicabil.

7.    Domeniul de prelucrare a datelor
Preluăm datele dvs. în Spațiul Economic European și nu intenționăm să le transmitem în afara acestei zone sau unei organizații internaționale.

8.    Automatizarea procesului decizional și profilarea
Nu vom lua decizii cu privire la dvs. într-un mod automat, inclusiv decizii rezultate din profilare.

9.    Drepturile dvs:
Aveți dreptul:
9.1.    de a avea acces la datele dvs. și de a primi o copie a acestora,
9.2.    să solicitați corectarea (rectificarea) datelor dvs. personale,
9.3.    de a cere ștergerea datelor (dacă acestea sunt procesate în mod nejustificat), limitarea sau încetarea prelucrării și transferului datelor personale.


Fără a aduce atingere drepturilor de mai sus, în cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate pe baza unui interes legitim al nostru sau al unei terțe părți, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. dacă acest fapt este justificat de situația dvs. specială.
De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la organul de supraveghere, preşedintele Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal din Varşovia, dacă consideră că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi prin încălcarea legii.