Informatie pentru reprezentantii si angajatii contractorilor

Informație privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal
pentru reprezentanții și angajații contractorilor


În îndeplinirea sarcinilor de informare care decurg din art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (J.O. UE. L. din 2016 nr. 119, p. 1 cu modificările ulterioare). (în continuare: RGPD), vă informăm că:

1.    Numele și datele de contact ale administratorului de date:
Administratorul datelor dumneavoastră personale este
Aluplast Sp. z o.o. (numărul KRS [Numărul din Registrul Naţional Judiciar:] 0000123391)
str. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice,
tel. 61 654 34 00, e-mail: rodo@aluplast.com.pl

2.    Tipul datelor cu caracter personal
2.1.    pentru persoanele care reprezintă persoane juridice: prenumele și numele, numărul CNP, funcţia, postul, adresa de e-mail, numărul de telefon,
2.2.    pentru alte persoane: prenumele și numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, poziția.

3.    Scopul și baza pentru prelucrarea datelor dvs.:
Utilizăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:
3.1.    stabilirea unei relaţii comerciale (de ex. prezentarea unei oferte sau solicitarea unei oferte) și în legătură cu încheierea și îndeplinirea unui contract cu angajatorul/clientul sau entitatea pe care o reprezentați și
3.2.    stabilirea, investigarea sau apărarea de reclamaţii, inclusiv vânzarea de creanțe, și
3.3.    verificarea contractorilor în ceea ce privește capacitatea lor de plată, și
3.4.    contracararea infracțiunilor și
3.5.    promovarea produselor noastre,
adică în interesul nostru legitim (temeiul juridic: art. 6 alin. 1 lit. f RGPD).
În plus, este posibil să procesăm datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale (temeiul juridic: art. 6 alin. 1 lit. c RGPD).

4.    De unde dispunem de datele dvs.? Consecințele refuzului de furnizare a datelor:
Am primit datele dvs. de la angajatorul sau entitatea pe care o reprezentați sau pentru că le-ați furnizat singur.
Furnizarea de date personale de către dvs. este voluntară, dar este necesară pentru contactarea angajatorului / entității pe care o reprezentați.

5.    Perioada de stocare a datelor
Vom procesa datele dvs.:
5.1.    pentru perioada de colaborare dintre noi și angajatorul / entitatea pe care o reprezentați
5.2.    în cazul prelucrării datelor dvs. în scopul determinării, investigării sau apărării creanțelor - pentru perioada ulterioară expirării acestor creanțe,
5.3.    în cazul în care procesăm datele dvs. pentru a ne conforma obligațiilor legale -- pentru o perioadă care rezultă din dispozițiile legale relevante.

6.    Destinatari de date
Datele dvs. personale sunt transmise:
6.1.    entităților care prelucrează date în numele nostru:
•    entităților care se ocupă de service-ul sistemelor noastre informatice și hardware;
6.2.    altor administratori de date, care prelucrează date în numele propriu:
•    agenții de publicitate sau alte entități care acționează la ordinul nostru și care desfășoară în numele nostru activități de marketing sau,
•    asiguratori,
•    entități care operează servicii poștale, curierat, expediere sau transport;
•    companii de audit,
•    entităţi care ne oferă servicii de asistenţă juridică,
•    entități care desfășoară activități de colectare a datoriilor sau cumpărători de creanțe
În plus, putem furniza unele informaţii ale dvs. autorităților relevante ale statului, de exemplu autorităților de aplicare a legii, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, autorităților fiscale, Oficiul central de statistică sau terților care fac o astfel de solicitare pe baza temeiului juridic aplicabil.

7.    Domeniul de prelucrare a datelor
Preluăm datele dvs. în Spațiul Economic European și nu intenționăm să le transmitem în afara acestei zone sau unei organizații internaționale.

8.    Automatizarea procesului decizional și profilarea
Nu vom lua decizii cu privire la dvs. într-un mod automat, inclusiv decizii rezultate din profilare.

9.    Drepturile dvs:
Aveți dreptul:
9.1.    de a avea acces la datele dvs. și de a primi o copie a acestora,
9.2.    să solicitați corectarea (rectificarea) datelor dvs. personale,
9.3.    de a cere ștergerea datelor (dacă acestea sunt procesate în mod nejustificat), limitarea sau încetarea prelucrării și transferului datelor personale.


Fără a aduce atingere drepturilor de mai sus, în cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate pe baza unui interes legitim al nostru sau al unei terțe părți, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. dacă acest fapt este justificat de situația dvs. specială.
De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la organul de supraveghere, preşedintele Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal din Varşovia, dacă consideră că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi prin încălcarea legii.