Profiwindow nr 6


Valuri  

IZOLAREA FONICĂ A FERESTRELOR

CONFORM REGULAMENTULUI (UE) NR 305/2011, ANEXA I, AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI EUROPEI, CLĂDIRILE TREBUIE SĂ FIE PROIECTATE ȘI CONSTRUITE ÎN AȘA FEL, ÎNCÂT ZGOMOTUL PERCEPUT DE PERSOANELE CARE LE OCUPĂ SAU SE AFLĂ ÎN VECINĂTATEA ACESTOR CLĂDIRI SĂ NU DEPĂŞEASCĂ UN NIVEL CARE PREZINTĂ O AMENINŢARE PENTRU SĂNĂTATEA LOR ȘI SĂ LE PERMITĂ SĂ DOARMĂ, SĂ SE ODIHNEASCĂ ȘI SĂ LUCREZE ÎN CONDIŢII SATISFĂCĂTOARE.

 

Ferestre din PVC. Combinaţii în domeniul static și termic

PROFILELE ALBE ȘI COLORATE DIFERĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEFORMABILITATEA? CUM INFLUENŢEAZĂ STICLA LIPITĂ RIGIDITATEA UNEI FERESTRE DIN PVC ȘI, ÎN CONSECINŢĂ, DIMENSIUNILE SALE ADMISE? CE CÂȘTIGĂM PRIN ELIMINAREA ARMĂTURILOR DE OŢEL DIN PROFILE? AFLAŢI PRIN EXEMPLE.

 

FERESTRE PENTRU STATELE UNITE ALE AMERICII

PIEŢELE NORD-AMERICANĂ ȘI CANADIANĂ MANIFESTĂ UN INTERES TOT MAI MARE PENTRU FERESTRELE "MADE IN EUROPE". DOUĂ STUDII NOI REALIZATE DE INSTITUTUL EMU SYSTEMS REPREZINTĂ O SURSĂ IMPORTANTĂ DE INFORMAŢII PENTRU PRODUCĂTORII EUROPENI, CU PRIVIRE LA DIFERENŢELE DE ABORDARE PENTRU CALCULAREA ȘI CLASIFICAREA FERESTRELOR ÎNTRE EUROPA ȘI AMERICA DE NORD.

 

CRĂPAREA STICLEI în geamurile cu două camere CU IZOLAŢIE TERMICĂ RIDICATĂ

CEREREA TOT MAI MARE DE GEAMURI DUBLE CU O IZOLAŢIE ȘI MAI BUNĂ, OFERITE ÎN ACELAȘI TIMP LA CELE MAI MICI PREŢURI POSIBILE, A DUS LA INTRODUCEREA DE GEAMURI CU DISTANŢE MARI ÎNTRE FOILE DE GEAM PENTRU A OBŢINE CEL MAI MIC COEFICIENT UG POSIBIL.

 

Extreme MAT cu valoare adăugată

CA ÎNTOTDEAUNA, ALEGEREA CULORII FERESTRELOR ESTE O CHESTIUNE DE GUST. CULOAREA TREBUIE SĂ FIE ÎN CONCORDANŢĂ CU ESTETICA INVESTITORULUI, CU STILUL CLĂDIRII, CU DESIGNUL ȘI CU ULTIMELE TENDINŢE.

 

FERESTRE ÎN STIL olandez

DEȘI EUROPA ESTE UNA, PIEŢELE DE CONSTRUCŢII DIN ŢĂRILE EUROPENE POT, ÎN MULTE CAZURI, SĂ DIFERE SEMNIFICATIV. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU PIAŢA FERESTRELOR, UNDE MODELELE DE FERESTRE DIN UNELE ŢĂRI SUNT FOARTE DIFERITE DE STANDARDELE NOASTRE. DIN FERICIRE, ACEST LUCRU NU REPREZINTĂ O BARIERĂ MAJORĂ PENTRU COMPANIILE POLONEZE DIN SECTORUL TÂMPLĂRIEI, CARE SUNT FOARTE FLEXIBILE ÎN ADAPTAREA LA ACEASTĂ SITUAŢIE ȘI ÎN IMPLEMENTAREA UNOR SOLUŢII ADAPTATE LA AȘTEPTĂRILE LOCALE.

 

TEHNICI SPECIALE DE VÂNZĂRI - 16 MODURI DE A CREȘTE VÂNZĂRILE

DESPRE TEHNICILE DE VÂNZARE SE SCRIE FOARTE DES ȘI PROBABIL, FIECARE VÂNZĂTOR A CITIT CEL PUŢIN UN ARTICOL PE ACEASTĂ TEMĂ. DIN PĂCATE, AM O ASOCIERE NEGATIVĂ CU ACEST TERMEN. MĂ GÂNDESC IMEDIAT LA UN VÂNZĂTOR INSISTENT DIN ANII '90, CARE BLOCA UȘA CU PICIORUL. ÎN CALITATE DE CONSULTANT, CONSTAT CĂ VREMURILE ACELEA AU TRECUT. VÂNZAREA INSISTENTĂ, BAZATĂ PE TEHNICI PRECUM "ALEGEREA FALSĂ" SAU "CU UȘA ÎN FAŢĂ", ÎNCETEAZĂ TREPTAT SĂ MAI DEA REZULTATE. VÂNZAREA CU ADEVĂRAT EFICIENTĂ ÎNCEPE SĂ SE BAZEZE PE IPOTEZE ȘI METODE COMPLET NOI.

 

A SĂRI PE "valul renovărilor"

BANII EUROPENI, CARE AR URMA SĂ FIE O FORMĂ DE SPRIJIN ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR LEGATE DE AŞA-NUMITA TRANSFORMARE ECOLOGICĂ, AR PUTEA AJUNGE ÎN CURÂND LA PROPRIETARII DE GOSPODĂRII. ACEASTA FACE PARTE DIN PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN (EUROPEAN GREEN DEAL), O STRATEGIE APROBATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ CU OBIECTIVUL GENERAL DE A ATINGE NEUTRALITATEA CLIMATICĂ PÂNĂ ÎN 2050. AR PUTEA FI, DE ASEMENEA, UN IMPULS IMPORTANT PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI NOASTRE. IAR TÂMPLĂRIA DIN PVC, CARE ESTE CEA MAI POPULARĂ ÎN ŢARA NOASTRĂ, ARE MULTE AVANTAJE CARE CORESPUND DIRECT CU POSTULATELE ȘI PRIORITĂŢILE NOILOR STRATEGII ALE CE.

 

Contractul de montaj în lumina legislaţiei franceze RĂSPUNDEREA CONTRACTANTULUI

ÎN RELAŢIILE COMERCIALE TRANSFRONTALIERE, EXISTĂ ÎNTOTDEAUNA AȘA-NUMITUL ELEMENT EXTERN (L'ÉLÉMENT D'EXTRANÉITÉ), CARE SE MANIFESTĂ, PRINTRE ALTELE, PRIN FAPTUL CĂ NEGOCIERILE AU LOC ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ, CĂ PARTENERUL ARE SEDIUL SOCIAL ÎN STRĂINĂTATE ȘI CĂ LOCUL DE EXECUTARE A CONTRACTULUI SE AFLĂ ÎN STRĂINĂTATE. ÎN PLUS, ÎN CURSUL EXECUTĂRII UNUI CONTRACT, APAR AUTORITĂŢI PUBLICE ADMINISTRATIVE SAU JUDICIARE CARE NU AU UN ECHIVALENT EXPLICIT ÎN ORDINEA JURIDICĂ NAŢIONALĂ. ÎN ASTFEL DE SITUAŢII, ÎNTREPRINZĂTORUL POLONEZ AR TREBUI SĂ SE INFORMEZE ÎN PREALABIL DESPRE PIAŢA PE CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ INTRODUCĂ PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE.

Găsiți producător sau distribuitor

 


Comandă un abonament gratuit la revista PROFIWINDOW

 
abonarea_profiwindow_gratuit