System okienny energeto® 8000 wyróżniony Złotym Medalem MTP 2015

system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_1Systemy energeto® 8000 to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. 

 

Zaproponowany przez aluplast koncept energeto® 8000 jest nowym kierunkiem w myśleniu o energooszczędności, gdyż wiąże się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach wzmocnień stalowych, które powodują pogorszenie ich termiki.

Dodatkowo wdrażając tą technologię aluplast wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producentów w zakresie optymalizowania procesów związanych z produkcją okien. 

system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_2

energeto® 8000 to koncepcja oparta o innowacyjne technologie:

  • Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC i zastąpienie ich wkładkami kompozytowymi z domieszką włókien szklanych, „powerdur inside”
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii "bonding inside" (wklajanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po
    procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych pianą poliuretanową w technologii "foam inside"

 

system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_3  system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_4  system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_5

                                                         

energeto® to zwiększona stabilność i bezpieczeństwo dzięki technologii wklejania szyb "bonding inside"

system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_6Systemy energeto® 8000 umożliwiają wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje szyba. Związanie klejem szyby z profilem stabilizuje okno, ponieważ znaczna
część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła. Stałe połączenie szyby ze skrzydłem zmniejsza ryzyko jego wykrzywiania, wyginania, a także osiadania. Dzięki temu minimalizuje się
ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, ponieważ tak zamontowana szyba nie daje się wypchnąć, co się czasem zdarza w "klasycznych" oknach z PVC. Kolejną innowacją jest zmiana technologii szklenia umożliwiającej wykorzystanie pełnej głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje jeszcze lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szyb.

Stosowana w oknach energeto ® 8000 technologia bonding inside przynosi ich użytkownikom jeszcze jedną miłą niespodziankę związaną z trwałością eksploatacyjną szyb zespolonych. Tradycyjne podkładki szklarskie powodują zwiększenie punktowych naprężeń szkła w miejscach, w których wspierają i stabilizują pozycję szyby zespolonej we wrębie szklenia. W wypadku nawet niewielkich mikrouszkodzeń krawędzi szyb może powodować to ich pękanie w transporcie lub w wyniku eksploatacyjnych obciążeń termicznych. Naprężenia szkła powstające w wyniku zastosowania technologii wklejania szyb są o 70% mniejsze i rozłożone równomiernie.„powerdur inside” – eliminujemy słabe ogniwo, jakim są wzmocnienia stalowe 

system_okienny_energeto_8000_zloty_medal_mtp_2015_7Metalowe usztywnienie w profilach ram okiennych tworzy wskutek wysokiej przewodności cieplnej mostek termiczny. W profilach energeto wzmocnione włóknem szklanym przekładki kompozytowe Ultradur® High Speed, opracowane we współpracy z firmą BASF, zastępują stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC i zapewniają zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna. Okna z profili ze wzmocnieniem „powerdur inside” mogą być wykonywane w takich samych rozmiarach jak z profili ze wzmocnieniem stalowym. Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwoliło na likwidację mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła ram do Uf = 0,94 W/m²K.„foam inside” – precyzyjna technologia wypełniania profili pianką

Technologia „foam insie” jest kolejnym przełomowym krokiem, pozwalającym na realną poprawę właściwości cieplnych okien. Jest to możliwe dzięki wypełnieniu wewnętrznych komór kształtowników dodatkowym materiałem izolacyjnym po
ostatecznym zgrzaniu ram ościeżnic lub skrzydeł. Wprowadzenie pianki poliuretanowej odbywa się przy zastosowaniu specjalnej maszyny aplikującej piankę do zaprojektowanych odpowiednio komór. Piana, zwiększając swoją objętość, wypełnia całkowicie przestrzeń ram okiennych aż po narożniki. Po wypełnieniu komór profili możliwe jest obniżenie współczynnika przenikania ciepła do Uf=0,79 W/m2K, co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m2K. Produkt otrzymał certyfikat, wydany przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt, rekomendujący go jako rozwiązanie do domów pasywnych.

Więcej informacji na www.aluplast.com.pl/energeto