Ulga termomodernizacyjna na wymianę okien i drzwi

Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej na wymianę okien i odlicz nawet 53 000 złotych od podatku 

Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warunkiem jest, by przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ważne by wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

WAŻNE: Ulga przysługuje tylko w przypadku remontu nieruchomości. Budując nowy dom, niestety nie można skorzystać z ulgi. Niestety na chwilę obecną z ulgi nie skorzystają również właściciele mieszkań w blokach.

Ile można odliczyć?

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ministerstwo Finansów opracowało szereg szczegółowych przykładów i wyjaśnień dotyczących rozliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej: Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna po konsultacjach

Co można odliczyć w ramach ulgi? Wymiana okien elementem prac termomodernizacyjnych.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. W działanie to wpisuje się również zakup okien oraz drzwi zewnętrznych i balkonowych wraz z usługą wymiany.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na liście tej wymienione zostały, n.in.:

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, a ulga termomodernizacyjna

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w innej formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część, która nie została dofinansowana.

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą, z zachowaniem limitu dotacji na każdy
 • Przysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości
 • Obowiązuje limit dotacji na budynek / lokal mieszkalny z wydzieloną z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieli
 • W ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku / lokalu

 

 • Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT, jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne
 • W celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty niekorzystające ze zwolnienia VAT

Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu na każdy z nich

 

 • Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu na każdy z nich
 • Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek


Ważne informacje w jednym miejscu

 • Możliwości odliczenia ulgi mają podatnicy rozliczający swoje dochody według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtowcy).
 • Odliczenie ulgi następuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na remont z tytułu termomodernizacji lub „kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.
 • Kwota ulgi nie może być większa niż 53 000 zł w odniesieniu do podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego, bez względu na ilość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jakie przeprowadzi.

 

Szukasz dofinansowania na zakup i wymianę okien i drzwi. Sprawdź również możliwości dofinansowania w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Więcej informacji TUTAJ

Znajdź producenta okien