Villa Nova - pierwszy wielorodzinny budynek pasywny w Polsce

W warszawskiej dzielnicy Włochy powstał pierwszy w Polsce wielorodzinny budynek pasywny z Certyfikatem Darmstadt, weryfikacją Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej oraz spełniający Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010 r. oraz kryteria NF15, postawione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wielorodzinnie, ale pasywnie 

Villa Nova to pierwszy w Polsce apartamentowiec pasywny z certyfikatem Passivhaus Institut Darmstadt. Pomyślnie przeszedł wstępną weryfikację Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. G. Schlagowskiego – i to pomimo trudnego posadowienia budynku względem stron świata, a po zakończeniu budowy przeprowadzony zostanie test szczelności oraz weryfikacja końcowa. W domu z uwagi na umiejscowienie oraz aranżację wnętrza należało zamontować okna z trzech stron świata (największe przeszklenia zaplanowano na stronę południową), co nieco skomplikowało obliczenia.

W budynku o powierzchni 1152 m² zaprojektowano sześć ponad stumetrowych mieszkań. Uwagę zwraca prosta bryła obiektu i – przede wszystkim – piękna elewacja w całości ułożona z naturalnego świerku. Dwa mieszkania znajdujące się na najwyższych kondygnacjach posiadają wejścia na zielony dach. Lokale na piętrze mają zaś dostęp do balkonów (warto zaznaczyć, że oddzielonych od konstrukcji budynku, dzięki czemu nie dochodzi do powstania mostków termicznych; zamontowanych na stropie garażu), z kolei na parterze – wyjście do dwóch prywatnych ogródków. Pod mieszkaniami znajduje się garaż podziemny wyłączony z części pasywnej, podobnie jak klatka schodowa wraz z szybem windy.

Tego typu inwestycje traktujemy jako pewnego rodzaju nowinkę, choć powinien to być raczej oczywisty, bo nakreślony już dawno temu przez Unię Europejską, kierunek rozwoju. „Budownictwo pasywne to przyszłość – mówi Anita Hawryńska, Prezes Zarządu Edificio. Nie tylko z uwagi na dyrektywę unijną do której przestrzegania od 2021 roku zobligowała się Polska, ale również  dla bardzo niskich kosztów ogrzewania i eksploatacji takich budynków, a w przypadku VILLA NOVA mieszkań. Oczywiście, może to stanowić zachętę dla  klientów, ale głównie  świadomych, którym znane jest to pojęcie. Niestety, pasywność to raczkujący w Polsce nurt w budownictwie i obecnie w głównej mierze - jako inwestor - skupiamy się na wyjaśnianiu pojęć dotyczących pasywności i energooszczędności. Wymierny efekt w postaci niskich kosztów jest elementem, od którego rozpoczyna się proces „edukacyjny”. Do nas zgłaszają się klienci po mieszkanie, a standard NF15 czy Certyfikat Darmstadt  jest raczej dodatkiem do oferty” – kontynuuje.

Prefabrykacja w standardzie pasywnym

Apartamentowiec został zrealizowany w technologii prefabrykowanej MultiComfort. Roboty ziemne rozpoczęto na początku lipca. Pod koniec września zaczął się montaż wcześniej przygotowanej konstrukcji budynku. „Produkowaliśmy jedynie ściany i stropy budynku, bez okien i elewacji. Wynikało to z kwestii logistycznych – tłumaczy Bartosz Pawliczek, właściciel firmy MultiComfort. Grube i ciężkie ściany wymagałyby skomplikowanego transportu. Dlatego w tym przypadku postanowiliśmy zamontować okna na placu budowy wraz z firmą Elwiz. Na miejscu montowaliśmy również piankę rezolową i elewację drewnianą. Proces prefabrykacji trwał tylko 3 tygodnie - na plac budowy dostarczono szkielet domu wypełniony wełną i obity płytami konstrukcyjnymi Fermacell”.

Ściany zewnętrzne zostały zaizolowane warstwą wełny mineralnej skalnej o grubości 150 mm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,034 [W/mK] – wyprodukowanej na specjalne zamówienie na potrzeby inwestycji. Od zewnątrz zaś obiekt zaizolowano wspomnianą pianką rezolową o grubości 140 mm i λ=0,020 [W/mK] (Kingspan Kooltherm). To obecnie najlepszy materiał do tego typu rozwiązań dostępny w Polsce - pozwala na osiągnięcie fenomenalnych wyników w dziedzinie ociepleń budynków przy zachowaniu niewielkich grubości warstwy, w związku z czym coraz chętniej wykorzystuje się go w termoizolacji obiektów pasywnych. Płyty rezolowe są poza tym odporne na wilgoć i wytrzymałe na ściskanie.

Do ocieplenia stropodachu wykorzystano 20-centymetrową warstwą wełny mineralnej oraz 25-centymetrową warstwą pianki PIR, nad nią zaś wykonywane są warstwy tarasu odwróconego. Od strony garażu dom również został zaizolowany warstwą pianki PIR.

Każde z mieszkań posiada odrębne zasilanie z wysokowydajnej powietrznej pompy ciepła. Jednostki zewnętrzne pomp zamontowano na dachu, w lokalach zaś – moduły hydrauliczne. Instalację z pompami ciepła połączono z podłogówką wykonaną w warstwie suchego jastrychu. W mieszkaniach znajdziemy również centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła wraz z systemem dystrybucji ciepła.

Certyfikowane okna pasywne

elwiz_energio_passivW Villa Nova zamontowano posiadające certyfikat PHI okna firmy Elwiz dedykowane inwestycjom pasywnym.  Okna Elwiz Energio Passiv® wykonane z kształtowników PCV na bazie systemu enegeto® to rozwiązanie opatentowane przez producenta i potwierdzone certyfikatem PHI. W oknach połączono szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych dla zapewnienia wysokiej izolacyjności termicznej: zastąpiono wzmocnienia stalowe specjalnymi wzmocnieniami BASF w tworzyw i włókien szklanych, wykorzystano technologię wklejania szyb, jak również docieplono dodatkowo wewnętrzne komory profili, redukując potencjalny mostek termiczny, co pozwoliło na uzyskanie bardzo niskiej wartości przenikalności cieplnej dla profilu na poziomie Uf = 0,73 W/m2K.   Zgodnie z ideą budynków pasywnych stolarka powinna z jednej strony zapewnić bierne zyski solarne, a z drugiej skutecznie izolować i chronić przed stratami cieplnymi. Wybór tego systemu profili wraz z odpowiednimi szybami o parametrach szklenia dwukomorowe o współczynniku Ug=0,5 W/m2K i g = 50% pozwalały na realizacji powyższych założeń. schemat_montazuDodatkowo w oknach zastosowano okucia chowane (tzw. kryte) oraz, a oprócz tego  uszczelki EPDM PLUS wciągane ręcznie. Dopełnieniem i nieodzownym elementem wyboru stolarki był również jej montaż, który miał zapewnić odpowiedniość szczelność połączenia oraz współczynnik przenikalności termicznej dla całej przegrody na poziomie Uwinstal < 0,85 W/m2K. Biorąc pod uwagę technologię wykonania budynku zdecydowano się na montaż w położeniu lica ściany w technologii warstwowej, stosując wariant 2 z Certyfikatu Passive House Institute wydanego dla okien Elwiz Energio Passiv®.  Wykorzystano tu okucia chowane (tzw. kryte) oraz, a oprócz tego  uszczelki EPDM PLUS wciągane ręcznie.

Bardzo tanie ogrzewanie

Jak przewiduje inwestor, zastosowanie konkurencyjnych jakościowo materiałów i innowacyjnych technologii budowania pozwoli na co najmniej ośmiokrotną redukcję kosztów ogrzewania oraz wysoki komfortu użytkowania mieszkań. Zapotrzebowanie na energię budynku wyniesie zaledwie 15 kWh (m²/rok). Szacuje się, że wybór inwestycji może zwrócić się po 5-10 latach. Dodatkowo potencjalni inwestorzy mogą ubiegać się o dopłatę do zakupionego mieszkania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z największych motywacji będą z pewnością wyjątkowo niskie koszty eksploatacji budynku. „Według przedstawionych nam przez weryfikatora projektu obliczeń, koszt ogrzewania ok. 100m² mieszkania będzie oscylował  pomiędzy 300-500 zł rocznie – mówi Anita Hawryńska z Edificio. Wpływ na to mają zastosowane w budynku instalacje: osobnego w każdym mieszkaniu rekuperatora do mechanicznej wymiany powietrza, dodatkowo przygotowanego ogrzewania podłogowego - służącego do podgrzania temperatury w mieszkaniach w okresie zimowym, pompy ciepła powietrze-woda do uzyskiwania  ciepłej wody, a wszystko to w dobrze ocieplonej, zwartej i szczelnej bryle budynku” – podkreśla.

VILLA NOVA to:

 • 6 apartamentów pasywnych po ok. 100 m2
 • garaż podziemny
 • winda z poziomu -1
 • balkony i prywatne ogródki
 • tarasy zielone na dachu 
 • nowatorski i innowacyjny standard budynku i mieszkań
 • pompy ciepła, rekuperatory, refleksole
 • bardzo niskie koszty ogrzewania mieszkań


Budynek wykorzystujący najnowsze technologie i rozwiązania m.in.:

 • zwarta bryła i bardzo dobra termoizolacja budynku
 • uwzględnienie problematyki zacieniania
 • energooszczędne – certyfikowane pasywne okna, oszklenie i ramy okienne
 • szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku
 • rekuperacja – podgrzewanie wstępne powietrza świeżego i efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze
 • pompy ciepła – zaopatrzenie w ciepła wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii
 • hydroizolacje pod tarasy zielone na dachu

 

Fot. EDIFICIO Sp. zo.o.

Realizacja: EDIFICIO Sp. zo.o. , www.edificio.pl

 

Znajdź producenta okien