IDEAL 4000 CASEMENT

W220101

IDEAL 4000 casement е пример за група от прозоречни системи, които се отварят навън, това са  така наречените "bevelled\chamferred" дограми, характеризираща се с плосък фалц с една или две наклонени равнини. Прозорците от тези системи са търсени, както в масовото жилищно строителство, така и в пазарните сегменти, свързани с обществени поръчки и архитектурни услуги. Предимството на тази система, характеризираща се с една наклонена фалцова повърхност е много по-бързия и по-лесен процес на обработка, особено почистването на фалца.

Следващ етап в развитието на системите от типа "bevelled\chamferred" са появяващите се на пазара хибридни системи, които съчетават предимствата на PVC профилите с други видове материали. Досега повечето от тях комбинираха PVC профили с дървени елементи. Aluplast, използвайки няколкогодишния си опит при въвеждането на пазара на алуминиевите капачки -  Aluskin, предлага съчетаването на предимствата на системата Ideal 4000 Casement по отношение на топлинната ефективност, вътрешната естетика и производствените разходи с външната естетика и издръжливостта на алуминиевите фасади.    

 

Интересувате ли се от тичане IDEAL 4000 CASEMENT ?

Skontaktuj się z przedstawicielem
или
Намери производител прозорец

Намерете Производител

 
aluplast_bulgaria_map_sales_network_3