Planning and Tender - софтуер за планиране и офериране на дограми

Planning and Tender - софтуер за планиране и офериране на дограми

aluplast

Все по-често производители, продавачи на дограма, но и архитекти, в разговори, особено с по-взискателни клиенти, се сблъскват с необходимостта да представят подробна документация за предлаганите прозорци и врати, включваща детайли, сечения на конструкцията и методи за свързване на отделните елементи. Не всички решения могат да бъдат представени на показ на мястото на продажба или представени по ясен и разбираем начин по време на разговор, затова, за да отговори на изискванията на клиентите, Aluplast предоставя безплатно лесната за използване програма Planning and Tender, която не изисква познания по CAD. Това е много ценна помощ в ежедневната работа, свързана както с проектирането на прозоречните конструкции, така и с професионалната им презентация. Често именно такива изчерпателни консултации дават шанс за получаване на поръчка.

aluplast_program_do_projektowania
Програмата съдържа редица модули, които Ви позволяват да конструирате прозорци и врати, да изграждате цели комплекти прозорци и да избирате допълнителни елементи (удължители, съединители, ролетни щори). Допълва се от триизмерна презентация на отделните комплекти, както и подробен доклад със създадената оферта. Програмата също така изчислява Uw коефициента за проектираните конструкции, създава симулации на монтаж на прозорци и генерира изотерми за избрани решения. Освен това, програмата е снабдена с „Енергиен калкулатор“, който Ви позволява да изчислите рентабилността на подмяната на дограмата и очакваните печалби, свързани с това при посочените параметри. Снабдена е, също, и с актуална база данни с документация, сертификати и технически каталози, която, благодарение на функцията за актуализиране през интернет ще Ви осигури постоянен достъп до актуална информация. Програмата се предлага в няколко езикови версии.

Planning and Tender

Генериране на сечения и елементи на прозорци

Напоследък, също, става все по-важно да можем да предоставим на архитектите и проектантите чертежи на сечения на елементите на прозорците. Често е желателно или дори необходимо да се качат съответните CAD данни за въвеждане в CAD програма. Илюстрацията показва примерен елемент, който може да бъде генериран в няколко стъпки. След избор на типа/формата/разделението на елемента се избира серия профили, профили и стъкла. Размерите на елементите могат да се променят. Начинът на отваряне на отделните раздели може да бъде определен чрез кликване с мишката. Ако е необходимо, са налични допълнителни профили. Функцията "общо сечение" Ви позволява автоматично да генерирате списък на елемента с желаните сечения в променливи мащаби. Така генерираният чертеж може да се експортира като графика или CAD чертеж и при необходимост да се модифицира в други програми.

Planning and tender

 

Лесно създаване на 3D презентации

Много ефективен и лесен за използване инструмент е и "3D генератор на сечения", който е част от модула за създаване на сечения. Избирайки сечение на желаното място (отдолу, в средата, отстрани или отгоре), потребителят може да види презентацията на профилите в реално време от всички страни и да ги завърти във всички посоки. По този начин можете да представите в детайли проектираните прозорци и да се откажете от разнасянето на много проекти и мостри за инвеститори, дизайнери и крайни клиенти. Тези презентации могат, също, да бъдат експортирани като графика и импортирани в много популярни програми (напр. Office), за да направите офертата си още по-привлекателна.

Planning and tender

Оценка и симулация на монтажната ситуация въз основа на хода на изотермите

Ходът на изотермите и други условия са неразделна част от проекта, така че в него трябва да се посочи мястото на монтиране на прозореца и методът на свързване на прозореца със стената. Това са важни въпроси, които позволяват по-късно да се предотвратят или премахнат негативните явления под формата на прекомерна кондензация на водни пари. Графичното представяне на хода на изотермите на типично съединение прозорец-стена позволява да се прецени дали при нормални условия няма да се утаява роса върху стъклата. Графиките, показващи хода на изотермите, потоците на топлинния поток и информацията за избраните строителни елементи ще помогнат при проектирането на детайлите. Благодарение на това, преди монтажа на дограмата, бързо и лесно може да се провери дали мястото за монтаж е правилно, за да може проектантът и изпълнителят да гарантират, че няма да има конденз по повърхностите.

Planning and tender

Калкулатор за пестене на енергия

Програмата "Калкулатор за пестене на енергия" нагледно представя под формата на диаграма и цифрови обобщения потенциалните разходи и икономии на енергия в резултат на подмяна на стара дограма с нова, като е възможно да се включи климатик или отопление или и двете системи. Освен към запаметените стандартни стойности и стандартни списъци за избор (падащи списъци), програмата предоставя, също, възможност за промяна на всички стойности и по този начин позволява извършването на подробни и индивидуални изчисления според Вашите желания и специализирани познания. Разделът „Резултати“ представя подробни данни и диаграми, идентифициращи потенциалните разходи и спестявания на енергия или емисии за различни периоди от време. Цялата информация е обобщена под формата на отчет и може да бъде запазена като RTF документ (напр. за Microsoft Word) и/или отпечатана. Такъв отчет е добър аргумент при подаване на оферта, който Ви позволява да убедите клиента да инсталира нова дограма с по-добри параметри.

Planning and tender

Все повече хора осъзнават, че техните знания и компетенции могат значително да допринесат за постигане на конкурентно предимство. Разбира се, програмата Planning and Tender е още един инструмент, който позволява Вашите оферти да се отличават и да създавате оригинални презентации.

За да получите достъп до програмата Planning and Tender, трябва да попълните регистрационния формуляр на уебсайта https://plan.aluplast.net/