Монтаж на PVC прозорци - инструкция

Монтаж на PVC прозорци - инструкция

Въпреки многото налични разработки и инструкции, които представят различни техники и методи за монтажа на прозорци, монтажът, извършен въз основа на тях, може да се раздели на два основни типа: правилен или неправилен монтаж на прозорци.

По-долу Ви предлагаме инструкция за монтаж на PVC прозорци, която можем да изтеглите и която съдържа основни насоки в тази област:

uPVC Window Installation Guide


Монтаж на прозорци - на какво да обърнем внимание


Правилният процес на монтажа на дограма се състои от много аспекти: използваните технически решения, уменията на монтажниците, но също така и целият процес, предшестващ окончателния монтаж. Подробната оценка на ситуацията на място, например по отношение на вида на строителните материали, правилното измерване (като се вземат предвид както необходимите дилатации, така и всички допълнително използвани материали), подготовката на прозоречните отвори (кой и как трябва да направи това), достъпът до самата строителна площадка и до отделните отвори, позволява да се изберат оптимални решения и определи правилната цена.


Правилен монтаж на прозорци - три основни стъпки


Що се отнася до самия монтажен процес, следните три етапа се оказват ключови:

1. Трябва да се осигури стабилна и равна опора на конструкцията за правилно предаване на натоварванията (разбира се, дограмата трябва да бъде правилно оразмерена, така че да се поддържа правилната дилатационна фуга от всяка страна, което позволява на конструкцията на прозореца да се движи свободно под въздействието на температурните разлики, които й въздействат)

                  

2. Правилно механично закрепване на прозорците

                  

3. Уплътняване на прозорците (чрез използване на изолационни материали и тяхното правилно обезопасяване)


И трите слоя заедно и всеки поотделно трябва да представляват бариера, която да ограничава въздушния поток през фугата. Те могат да бъдат изработени от няколко отделни материала или от комбинация от уплътнителни материали.

Споделяне на тази статия

Споделяне на тази статия

Споделяне в linkedin linkedin linkedin Споделяне във Facebook facebook facebook