Wartości

Aluplast, pomimo globalnej skali działalności pozostaje firmą rodzinną o jasno określonej hierarchii wartości, które wyznaczają kierunek naszego działania.

PARTNERSTWO

Kluczem do sukcesu jest dla nas ciągły, intensywny kontakt między nami a klientami, gdyż tylko to pozwala na uzyskanie efektu synergii wspólnych działań. Firma aluplast skoncentrowana jest na kliencie i jego potrzebach. Nie narzucamy rozwiązań i nie dokonujemy wyborów za Ciebie. Zamiast tego słuchamy uważnie i dajemy Ci możliwie najszerszą paletę produktów, z których na pewno wybierzesz ten właściwy. To właśnie Twoje uwagi są często bodźcem do ulepszania naszych wyrobów. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza.

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacje i rozwój to kluczowe fundamenty filozofii aluplast. Dbamy, aby nasze produkty były synonimem wysokiej jakości, najnowszych technologii oraz doskonałych rozwiązań. Przywództwo technologiczne jest przy tym ściśle związane z ciągłym koncentrowaniem się na kliencie i jego potrzebach, które są często bodźcem do ulepszania naszych produktów. Wierzymy, że tylko tak konsekwentnie realizowana prorozwojowa polityka może gwarantować długookresowy sukces firmy.

KOMPATYBILNOŚĆ

Podstawą naszej polityki rozwoju produktów jest ich kompatybilność. Konstruowanie otwartych systemów, które mogą być ze sobą wzajemnie łączone, umożliwia ich stałą rozbudowę i swobodę wyboru rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb rynku. Tym samym rozwijając istniejące systemy, wyznaczamy stale nowe standardy.

ELASTYCZNOŚĆ

Naszą olbrzymią siłą jest elastyczność. Dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej oraz krótkim drogom podejmowania decyzji jesteśmy w stanie szybko reagować na oczekiwania klientów oraz trendy rynkowe.

ROZWÓJ

Nieustannie kroczymy do przodu. Zapewniamy szanse oraz tworzymy podstawy postępu i rozwoju dla naszych partnerów biznesowych i pracowników. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się z klientami - edukujemy, doradzamy, wspieramy.

PRZYWÓDZTWO TECHNOLOGICZNE

Celem firmy aluplast jest nie tylko ciągły rozwój znajdujących się w naszej ofercie produktów, ale też poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne. Nasze podejście do biznesu to także proekologiczna organizacja produkcji, dzięki której chronimy środowisko naturalne.