Kontakt

Kontakt

Aluplast

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice 

Adres do korespondencji:
ul. Gołężycka 25 A
61-357 Poznań, Polska

tel. 61 654 34 00
fax. 61 654 34 99
aluplast@aluplast.com.pl


Dział zakupów technicznych (części zamienne, serwis, usługi)

zakupytechniczne@aluplast.com.pl 

 

Księgowość 

ksiegowosc@aluplast.com.pl 

 

Numer KRS: 0000123391; NIP: 554-02-40-242; Regon: 090448928; BDO 000017743

Kapital zakladowy: 6690000,00 zl (w całości opłacony)

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Aluplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.), że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.