IDEAL 8000

aluplast - IDEAL 8000 - ukryta moc technologii

IDEAL 8000.
Ukryta moc technologii.

Tworzenie konstrukcji okiennych o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie tylko moda i ciekawostka, to trwały i wyznaczony na długie lata kierunek rozwoju techniki okiennej.

 

System Ideal 8000 wpisuje się znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór oraz wdrażanie nowych technologii szklenia skrzydeł okiennych.


Przemyślana konstrukcja i geometria profili, w połączeniu z dostępnymi technologiami zapewniają doskonałą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna i bezproblemową eksploatację.

Charakterystyka

Głębokość zabudowy 85 mm
Szerokość zestawu rama/skrzydło 119 mm
Maksymalna grubość pakietu szybowego 51 mm
Ilość komór 6
System uszczelnienia środkowe (3 uszczelki)
System wzmocnienia stal
Dostępna stylistyka profili niezlicowane ; półzlicowane
Współczynnik przenikania ciepła Uf= 1,0 W/m2K
Odporność na działanie wiatru C4*
Wodoszczelność 9A*
Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4 34(-2;-5)dB
Maksymalna izolacyjność akustyczna 46(-1;-4)dB*
Technologia bonding inside tak
Możliwość pianowania tak
Wymienne uszczelki tak
Dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego
Stabilność i niezawodność
Multifunkcyjność - triumf technologii
System z uszczelnieniem środkowym
Bonding inside - zabezpieczenie przed wypchnięciem szyby
Safetec inside - najlepsza ochrona przeciwwłamaniowa

Dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego

Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje system IDEAL 8000 w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym.

Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki zwiększeniu głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie profili oraz zaprojektowanemu systemowi trzech uszczelek. Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 cm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną.

 

Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K, czyli spełniający wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym.

Stabilność i niezawodność

Zastosowanie technologii wklajania szyb pozwala na uzyskanie jeszcze większej stabilności okien. Dzięki stałemu sklejeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła, tym samym wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Poprzez związanie klejem szyby z profilem, na całym jego obwodzie, znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła i w ten sposób stabilizuje okno.

Multifunkcyjność - triumf technologii

Seria Ideal 8000 to system multifunkcyjny, wykorzystujący technologię MULTIFALZ, czyli opcjonalną możliwość zastosowania technologii wklejanej szyby. Dzięki nowej geometrii wrębu szybowego możliwe jest nie tylko konwencjonalne szklenie, lecz także wklejanie szyb. Technologie te mogą być stosowane naprzemiennie lub łączone w zależności od potrzeb, np. możliwe jest poprawienie właściwości cieplnych konstrukcji poprzez wyeliminowanie wzmocnień stalowych i wklejanie szyb lub też zastosowanie przy większych gabarytach okien, kolorach itp. zarówno zbrojenia wzmocnieniami stalowymi, jak i technologii wklejania szyb.

System z uszczelnieniem środkowym

Zastosowany w serii IDEAL 8000 system trzech uszczelek to nie tylko większa szczelność całej konstrukcji, ale też zdecydowanie dłuższa żywotność mechanizmów okuciowych, które w tzw. suchej komorze są odizolowane od warunków zewnętrznych. Zapewnia to lepszą pracę elementów okucia i bezawaryjne użytkowanie okien.

Bonding inside - zabezpieczenie przed wypchnięciem szyby

Rozwiązaniem rekomendowanym, a w zasadzie obowiązkowym, w przypadku stolarki o podwyższonej odporności na włamanie jest zabezpieczenie pakietów szybowych przed ich wepchnięciem do wnętrza pomieszczenia. Z pomocą przychodzi z tym przypadku technologia wklejania szyb „bonding inside”, gdzie dzięki obwodowej szczelinie z klejem, łączącej w sposób trwały szybę z profilem , skutecznie uniemożliwiamy wypchnięcie szyby ze skrzydła.

Safetec inside - najlepsza ochrona przeciwwłamaniowa

Trzecie uszczelnienie ramy okiennej stanowi obwodowy rowek środkowy zapewniający lepszą izolacyjność cieplną i stanowiący zabezpieczenie przed szybkim podważeniem skrzydła. Możesz odetchnąć: decydując się na safetec inside, wybierasz najlepszą ochronę przeciwwłamaniową do ram okiennych.

aluplast

Energooszczędny system okienny aluplast Ideal 8000. Ukryta moc technologii Kliknij, aby odtwórzyć film zobacz video

Pliki do pobrania

Program IDEAL 2023-09

Program IDEAL 2023-09

Zobacz online

Pobierz

Folder IDEAL 8000

Folder IDEAL 8000

Zobacz online

Pobierz

Folder korporacyjny aluplast i portfolio produktów (wersja PL 05-2020)

Folder korporacyjny aluplast i portfolio produktów (wersja PL 05-2020)

Zobacz online

Pobierz

Folder zbiorczy systemy IDEAL (wersja PL 04-2020)

Folder zbiorczy systemy IDEAL (wersja PL 04-2020)

Zobacz online

Pobierz