Książka „Vademecum okien PVC 2” – profesjonalnie o oknach

Po ponad siedmiu latach od ukazania się pierwszego Vademecum firma Aluplast ponownie wydała książkę „Vademecum okien PVC 2” – profesjonalny poradnik dla producentów i sprzedawców okien.

Obowiązkowa lektura dla profesjonalnych sprzedawców okien

To unikatowa na rynku pozycja wydawnicza, będąca przewodnikiem dla sprzedawców okien i praktyków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i w oparciu o to tworzyć wiarygodne i wyróżniające się prezentacje produktowe. Vademecum uwzględnia jednocześnie wszystkie zamiany przepisów i wymagań w zakresie deklarowania właściwości użytkowych okien i wprowadzania ich do obrotu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie.

aluplast_Vademecum_okien_PVC_2_2018ZOBACZ, CO W NIM ZNAJDZIESZ:

  • wszystko o właściwościach okien i ich praktycznym zastosowaniu

  • praktyczne przykłady jak przełożyć właściwości produktów na korzyści dla klientów

  • interpretacja przepisów i przykładowe rozwiązania

  • zasady związane z wprowadzaniem wyrobów do obrotu

  • i wiele więcej

 

Można powiedzieć, że wydane przez nas siedem lat temu pierwsze „Vademecum okien”  było opisem składników, a w tym wydaniu staramy się pokazać przede wszystkim jakie efekty można uzyskać z połączenia  tych komponentów w produkt, jakim jest okno – podsumowuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast Sp. z o.o.. Więcej uwagi poświęcamy właściwościom użytkowym okien, współzależnościom zachodzącym pomiędzy nimi,  a także płynącym dla użytkownika korzyściom wynikającym z cech okna. Podejmujemy niełatwą próbę syntetycznego przedstawienia zagadnień związanych z nowymi zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania na rynku wynikających z treści rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (Construction Products Regulation) oraz regulacjami Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Jak tworzyć ciekawe i oryginalne prezentacje okien?

Czytelnicy, poza systematyzacją wiedzy, znajdą również na łamach „Vademecum okien PVC”  impulsy do zastanowienia się nad sposobem argumentacji handlowej, stosowanymi w firmach procedurami, czy dokumentami którymi się posługują. Zauważamy, że producenci i sprzedawcy okien stale poszukują argumentów i wyróżników dla swoich ofert, a jednocześnie mimo, iż okna są wyrobem technicznym argumentacja handlowa bardzo często pomija ten aspekt i opiera się na ogólnikach nie odnoszących się do właściwości okien i korzyści, jakie to przynosi klientom. Świadome kształtowanie swojej oferty asortymentowej oraz umiejętne poszukiwanie i eksponowanie różnic, może być jedyną obroną przed porównywaniem naszych produktów wyłącznie poprzez pryzmat ceny.  Coraz bardziej konkurencyjny rynek oraz coraz bardziej świadomi i wyedukowani klienci oczekują kompleksowego doradztwa.

Zamów bezpłatny egzemplarz "Vademecum okien PVC 2"

Nowoczesne domy oknami stoją – podkreśla Marcin Szewczuk. Zmienia się architektura, przeszklenia są coraz większe i to właśnie stolarka okienna nadaje charakter wielu budynkom. Zmienia się przy tym również często rola i funkcja okien.  A skoro tak wiele zmienia się „wokół okien”, warto by zmianie uległ również sposób opowiadania o oknach i ich ofertowanie. Mamy nadzieję, że lektura „Vademecum okien PVC” pomoże zgłębić wiedzę o oknach i tworzyć w oparciu o nią ciekawe prezentacje.
By to ułatwić zdecydowaliśmy się na wydrukowanie aż 5000 egzemplarzy Vademecum, które będziemy bezpłatnie dystrybuować w oparciu o zamówienia składane za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.vademecumokien.pl

Vademecum_okien_PVC_landing_page

„Vademecum okien PVC” jest kolejnym projektem o charakterze edukacyjnym realizowanym przez firmę Aluplast Sp. z o.o. Od ponad ośmiu lat firma wydaje również w nakładzie 6800 egzemplarzy bezpłatny magazyn branżowy „Profiokno” (www.profiokno.pl ), który dostarcza fachową wiedzę i promuje nowoczesne rozwiązania w zakresie stolarki budowlanej.