Bonding inside

Bonding inside

Wraz z technologią Bonding inside, Aluplast po raz kolejny wyznacza kierunki rozwoju w branży.

Poprzez związanie klejem szyby z profilem, na całym jego obwodzie, znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła i w ten sposób stabilizuje okno.

aluplast - Bonding inside - korzyści

Firma aluplast posiada kompleksową ofertę rozwiązań systemowych dedykowanych do stosowania technologii wklejania szyb

Szczególnie istotne jest tu podkreślenie słów „rozwiązania systemowe”, gdyż do dyspozycji mamy całą gamę profili serii IDEAL 4000, IDEAL 5000 oraz IDEAL 8000, które są w pełni kompatybilne z pozostałymi profilami.

aluplast - Bonding inside - korzyści
aluplast - Bonding inside - technologia wklejania szyb

Technologia wklejania szyb - większa stabilność i wydłużona eksploatacja

Idea technologii „bonding inside” opiera się na zmianie zasady konstrukcyjnej, polegającej na uczynieniu w tym rozwiązaniu szyby elementem konstrukcyjnym okna.

Klej nakładany na całym obwodzie styku szybyz ramą trwale łączy je ze sobą i sprawia, że w każdej chwili wszystkie płaszczyzny szkła znajdują właściwe podparcie, co nie tylko jest zjawiskiem korzystnym dla wyrównywania naprężeń powstających w taflach pakietu, ale również stabilizuje i utrzymuje w dopuszczalnych granicach podatność kształtownika na odkształcenia pod wpływem działania sił powstających na skutek zewnętrznych zjawisk atmosferycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.

Technologia wykorzystywana przy produkcji seryjnej i przy pojedynczych oknach

aluplast - Bonding inside - technologia Kliknij, aby odtwórzyć film zobacz video

Technologia wykorzystywana przy produkcji seryjnej i przy pojedynczych oknach

Producenci, którzy zdecydują się na wdrożenie tej technologii, z pewnością docenią brak konieczności wykonywania operacji związanych ze zbrojeniem profili skrzydeł kształtownikami stalowymi (składowanie, cięcie, wkręcanie) oraz brak klockowania szyb podkładkami dystansowymi gdzie dochodzić może do błędów w szkleniu.

aluplast - Multifalz - technologia wklejania szyb Bonding inside 4.0

Multifalz - technologia wklejania szyb „Bonding inside 4.0”

Technologia Multifalz firmy aluplast to rozwiązanie systemowe, polegające się na konstruowaniu multifunkcyjnych profili PVC, które można zastosować zarówno przy konwencjonalnym szkleniu z użyciem podkładek, jak i przy wklejaniu szyb. Ułatwia to producentom spełnianie zróżnicowanych potrzeb klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości pozycji asortymentowych w magazynie.

aluplast - Multifalz - technologia wklejania szyb Bonding inside 4.0

Korzyści związane z technologią szyb

Mniejsze ryzyko pękania szyb

Poprzez równomierne rozłożenie się naprężeń po całym obwodzie okna eliminuje się zjawisko punktowych naprężeń występujących
w przypadku stosowania podkładek do szklenia, a tym samym zmniejsza się znacząco ryzyko pęknięć szyb w trakcie transportu, montażu i późniejszej eksploatacji.

Większa stabilność okien

Dzięki stałemu sklejeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła, tym samym wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji.

Lepsza izolacyjność akustyczna

Poprzez bezpośrednie powiązanie na całym obwodzie skrzydła z szybą, która nie zachowuje się jak drgająca membrana.

Zabezpieczenie przed włamaniem

Brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem.

Właściwości cieplne konstrukcji

Lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła oraz wraz z brakiem wzmocnień stalowych wpływa na zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła profili okiennych.

Większe powierzchnie przeszklone

Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwala na zaprojektowanie węższych profili. Przy tych samych wymiarach okna, większa jest powierzchnia szyby a co za tym idzie, lepsze jest doświetlanie pomieszczenia naturalnym światłem słonecznym oraz możliwe są dodatkowe zyski cieplne.

Może Cię zainteresować

aluplast

Powerdur  inside Powerdur  inside

Powerdur
inside

Zastosowanie powerdur® zamiast stali pozwala na uzyskanie wyraźnej poprawy właściwości cieplnych profili.

Kliknij, aby zobaczyć Dowiedz się więcej

Foam  inside Foam  inside

Foam
inside

Zastosowanie powerdur® zamiast stali pozwala na uzyskanie wyraźnej poprawy właściwości cieplnych profili.

Kliknij, aby zobaczyć Dowiedz się więcej