Foam inside - wypełnianie profili okiennych materiałem termoizolacyjnym

Foam inside to technologia wprowadzania do komór profili pianki poliuretanowej, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwane niezwykle korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła.

 

 

Technologia „foam inside” jest kolejnym przełomowym krokiem, pozwalającym na realną poprawę właściwości cieplnych okien. Jest to możliwe dzięki wypełnieniu wewnętrznych komór kształtowników dodatkowym materiałem izolacyjnym po ostatecznym zgrzaniu ram ościeżnic lub skrzydeł. W przeciwieństwie do znanej wcześniej technologii, w której piankę wprowadza się do 6 metrowych odcinków profili okiennych, w  technologii foam inside piankę izolacyjną wtłacza się do uprzednio zgrzanych elementów ram okiennych. Wprowadzenie pianki poliuretanowej odbywa się przy zastosowaniu specjalnej maszyny aplikującej piankę do zaprojektowanych odpowiednio komór. Piana, zwiększając swoją objętość, wypełnia całkowicie przestrzeń ram okiennych aż po narożniki. Firma Aluplast opracowała przy tym specjalny program kalkulacyjny, w którym dla każdego z profili obliczona jest ilość piany jaka powinna zostać wstrzyknięta z odpowiednim ciśnieniem i w określonym czasie. To gwarantuje właściwe i pełne rozprężenie się piany w profilach.
 

Foam inside: maksimum izolacji - minimum strat ciepła

 
Dzięki wprowadzaniu do komór profili pianki poliuretanowej możliwe jest uzyskiwane niezwykłych wartości współczynnika przenikania ciepła okien. W ramach systemów energeto® 8000 o głębokości zabudowy 85 mm, które w wersji standardowej osiągają współczynnik izolacyjności termicznej do Uf=0,94 W/m2K, po wypełnieniu komór profili możliwe jest obniżenie współczynnika przenikania ciepła do Uf=0,79 W/m2K, co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m2K.
 
W sposób bardzo ciekawy i przekonywujący zalety nowych rozwiązań zostały przedstawione w specjalnym KLIMABOXIE, w którym przy pomocy kamery termowizyjnej porównano produkowane obecne standardowo okno w systemie Ideal 4000 z pakietem dwuszybowym,  z oknem wykonanym  przy wykorzystaniu najnowszych systemów energeto® 8000 „foam inside“ z pakietem trzyszybowym.

energeto_klimabox energeto_klimabox2_1
To porównanie w sposób bardzo wyrazisty pokazało, że mimo znacznego zaawansowania stosowanych aktualnie systemów profili, ich dalsza optymalizacja pozwala na konstruowanie okien o współczynniku izolacyjności termicznej Uw lepszym o ponad 50%.
 

Okna do domów pasywnych

Certyfikat Passive Institut Darmstadt dla energeto 8000 foam insideInstytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał właśnie dla okna w systemie energeto® 8000 "foam inside" certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.