Bonding inside - technologia wklejanej szyby

Nowoczesna technologia bonding inside firmy aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania w profilach wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Poprzez związanie klejem szyby z profilem, na całym jego obwodzie, znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła i w ten sposób stabilizuje okno.

Firma aluplast posiada kompleksową ofertę rozwiązań systemowych dedykowanych do stosowania technologii wklejania szyb. Szczególnie istotne jest tu podkreślenie słów „rozwiązania systemowe”, gdyż do dyspozycji mamy całą gamę profili serii IDEAL 4000, IDEAL 5000 oraz IDEAL 8000, które są w pełni kompatybilne z pozostałymi profilami. 
 

Technologia wklejania szyb - większa stabilność i wydłużona eksploatacja

 
Idea technologii „bonding inside” opiera się na zmianie zasady konstrukcyjnej, polegającej na uczynieniu w tym rozwiązaniu szyby elementemAluplast_wklejanie_szyb_bonding_inside konstrukcyjnym okna. Klej nakładany na całym obwodzie styku szyby z ramą trwale łączy je ze sobą i sprawia, że w każdej chwili wszystkie płaszczyzny szkła znajdują właściwe podparcie, co nie tylko jest zjawiskiem korzystnym dla wyrównywania naprężeń powstających w taflach pakietu, ale również stabilizuje i utrzymuje w dopuszczalnych granicach podatność kształtownika na odkształcenia pod wpływem działania sił powstających na skutek zewnętrznych zjawisk atmosferycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.
 
Dzięki elastycznej spoinie klejowej, szyba nie jest poddawana punktowym naprężeniom a wszelkie obciążenia statyczne są przenoszone  na całą powierzchnię szyby. Poprzez równomierne rozłożenie się naprężeń po całym obwodzie okna eliminuje się zjawisko punktowych naprężeń występujących w przypadku stosowania podkładek do szklenia, a tym samym zmniejsza się znacząco ryzyko pęknięć szyb w trakcie transportu, montażu i późniejszej eksploatacji.  W przypadku stosowania tej technologii zmniejsza się również punktowe naprężenia w narożach, co zmniejsza ich podatność na pękanie. Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła, tym samym wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji.
 
Technologia wklejania szyby „bonding inside” przyczynia się także, dzięki większemu zagłębieniu szyby w profilu skrzydła, do obniżenia wartości liniowego mostka termicznego powstającego na styku szyby z profilem, co daje lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła oraz wpływa na zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła konstrukcji okiennych.
 
Technologia wklejanej szyby jest rozwiązaniem możliwym do wdrożenia zarówno przy produkcji seryjnej, jak i przy produkcji pojedynczych partii okien w tej technologii. Wykorzystywane są w tym celu zarówno manualne pistolety na klej, jak i bardziej zaawansowane półautomatyczne lub w pełni automatyczne maszyny. Producenci, którzy zdecydują się na wdrożenie tej technologii, z pewnością docenią brak konieczności wykonywania operacji związanych ze zbrojeniem profili skrzydeł kształtownikami stalowymi (składowanie, cięcie, wkręcanie) oraz brak klockowania szyb podkładkami dystansowymi gdzie dochodzić może do błędów w szkleniu. Praktycznie każdy począwszy od producenta okien, poprzez sprzedawcę, montażystę, aż po finalnego klienta osiąga szereg korzyści związanych z tym rozwiązaniem.
 

 
 

MULTIFALZ - TECHNOLOGIA WKLEJANIA SZYB "BONDING INSIDE 4.0" 

 

Obserwując trendy rynkowe, gdzie z jednej strony wciąż dąży się do poprawy właściwości cieplnych okien, a z drugiej strony oczekuje się możliwości tworzenia coraz większych, stabilnych i wygodnych w użytkowaniu konstrukcji, można dojść do przekonania iż przyszłość powinna należeć do technologii wklejania szyb. Z pewnością do popularyzacji technologii wklejania szyb może się do tego przyczynić najnowsze rozwiązanie systemowe aluplast  – Multifalz.

 

Fensterbau_Frontale2016_02_aluplast

Fot. „Multifalz” dzięki nowej geometrii wrębu szybowego daje możliwość nie tylko konwencjonalnego szklenia, lecz także wklejania szyb.

 

Technologia Multifalz firmy aluplast to rozwiązanie systemowe, polegające się na konstruowaniu multifunkcyjnych profili PVC, które można zastosować zarówno przy konwencjonalnym szkleniu z użyciem podkładek, jak i przy wklejaniu szyb. Ułatwia to producentom spełnianie zróżnicowanych potrzeb klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości pozycji asortymentowych w magazynie. Technologie te mogą być stosowane naprzemiennie lub łączone w zależności od potrzeb, np. możliwe jest poprawienie właściwości cieplnych konstrukcji, wyeliminowanie wzmocnień talowych i wklejanie szyb lub też zastosowanie przy większych gabarytach okien zarówno zbrojenia wzmocnieniami stalowymi, jak i technologii wklejania szyb. W oparciu o jeden profil skrzydła, w zależności od potrzeb i wymagań inwestora można tym samym zaoferować klientom szereg dodatkowych korzyści, związanych z technologią wklejanej szyby. A wachlarz dodatkowych korzyści, poza poprawą izolacyjności termicznej, jest całkiem spory.

 

bonding_inside_aluplast KORZYŚCI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ WKLEJANIA SZYB:

  • Mniejsze ryzyko pękania szyb. Poprzez równomierne rozłożenie się naprężeń po całym obwodzie okna eliminuje się zjawisko punktowych naprężeń występujących w przypadku stosowania podkładek do szklenia, a tym samym zmniejsza się znacząco ryzyko pęknięć szyb w trakcie transportu, montażu i późniejszej eksploatacji. W przypadku stosowania tej technologii zmniejsza się również punktowe naprężenia w narożach, co zmniejsza ich podatność na pękanie.

  • Większa stabilność okien. Dzięki stałemu sklejeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła, tym samym wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji.

  • Możliwość tworzenia większych konstrukcji. Nowe serie profili dedykowanych do technologii bonding inside, mają możliwość opcjonalnego zastosowania wzmocnień stalowych, co pozwala na wykonanie okien o większych gabarytach.

  • Lepsza izolacyjność akustyczna, poprzez bezpośrednie powiązanie na całym obwodzie skrzydła z szybą, która nie zachowuje się jak drgająca membrana.

  • Lepsze zabezpieczenie przed włamaniem – brak możliwości wypchnięcia  szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem.

  • Lepsze właściwości cieplne konstrukcji. Większe zagłębienie szyby w profilu prowadzi do obniżenia wartości liniowego mostka termicznego powstającego na styku szyby z profilem, co daje lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła oraz wraz z brakiem wzmocnień stalowych wpływa na zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła profili okiennych.

  • Większe powierzchnie przeszklone. Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwala na zaprojektowanie węższych profili. Przy tych samych wymiarach okna, większa jest powierzchnia szyby a co za tym idzie, lepsze jest doświetlanie pomieszczenia naturalnym światłem słonecznym oraz możliwe są dodatkowe zyski cieplne.

  • Mniejsza waga całych konstrukcji, dzięki wyeliminowaniu wzmocnień stalowych. Zdecydowanie wpływa to na komfort pracy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych, jak również pracowników zaangażowanych w procesy montażu okien na budowie. Mniejszy ciężar całego okna ma również ogromny wpływ na łatwość jego użytkowania i eksploatację.