Contact

Contact

aluplast Sp. z o.o.

ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice

Please send all correspondence to: 

ul. Gołężycka 25 A
61-357 Poznań, Poland

Tel-Nr:  0048 61 654 34 00
Fax-Nr:  0048 61 654 34 99
E-Mail: aluplast@aluplast.com.pl

 

Office:

E-Mail: aluplast@aluplast.com.pl

Tel-Nr: 0048 61 654 34 00

 

Technical Department:


E-Mail: technik@aluplast.com.pl
Tel-Nr: 0048 61 654 34 30


Marketing Department:


E-Mail: marketing@aluplast.com.pl 
Tel-Nr: 0048 61 654 34 95
Tel-Nr: 0048 61 654 34 35
 

Roller Shutters Department:


E-Mail: rolety@aluplast.com.pl
Tel-Nr: 0048 61 654 34 31 (32,33)

 

Numer KRS: 0000123391; NIP: 554-02-40-242; Regon: 090448928; BDO 000017743

Kapital zakladowy: 6690000,00 zl (w całości opłacony)

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego